Patient 0 rentvås – efter 30 år

Nollan var ett typografiskt missförstånd

1 av 3
NYHETER

Gaëtan Dugas, mer känd som ”Patient 0” blev under 1980-talet utmålad som den som startade hiv-epidemin i USA.

Men nu – 30 år senare – har en ny studie gett Dugas upprättelse, och svaret 3att ”0” bara var ett missförstånd.

– Dugas är en av de mest demoniserade patienterna i historien, säger historiken Richard McKay till Nature.

Den fransk-kanadensiska flygstewarden Gaëtan Dugas har genom historien kommit att bli det mänskliga epicentret för den amerikanska aids-krisen på 1980-talet.

I både i böcker och på film har han nämligen namngetts och utmålas som den som startade den amerikanska hiv-epidemin i USA.

Påståendena om Dugas roll tog även fart i medierna där han blev känd som "Patient 0", vilket är en benämning på den som först smittas vid ett sjukdomsutbrott.

Genom åren har dock många ifrågasatt Dugas skuld och nu – efter 30 år – har han äntligen fått upprättelse.

Gjort genetiska tester

Det är tidskriften Nature som publicerat en studie där en internationell forskargrupp kartlagt spridningen av hiv–viruset i USA.

Brittiska forskare vid University of Cambridge har tittat på historiska aspekter och amerikanska forskare har gjort genetiska tester på blodprover, tagna på hiv-smittade män under slutet av 1970-talet.

Studien visar att viruset hade cirkulerat i Nordamerika redan sedan 1970-talet, och kom till kontinenten från Afrika via Västindien, framförallt från Haiti.

Var bara en av tusen

Resultatet visar att viruset etablerade sig i New York och spreds vidare till San Francisco.

Därifrån spreds det vidare till västvärlden.

Enligt forskarna finns det heller inga bevis för att Dugas var den första hivsmittade patienten i USA, eller att han skulle haft nyckelrollen i spridningen, utan var bara en av många tusen som bar på viruset och spred det vidare med okunskap om hur farligt det var.

Bokstaven misstolkades

Namnet "Patient 0" som Dugas blev ökänd för, ska även ha byggt på ett typografiskt missförstånd, då Dugas egentligen fick beteckningen "Patient O", vilket syftade på ”Outside California”.

Bokstaven misstogs för en nolla, vilket fick stora konsekvenser för Dugas, som fick vänta tre decennier på att bli rentvådd.

– Gaëtan Dugas är en av de mest demoniserade patienterna i historien, och bara en av en lång rad av individer och grupper som förtalats i tron ​​om att de startat epidemier, säger Richard McKay, historiker vid University of Cambridge och som deltagit i studien.

FAKTA

HIV

Står för humant immunbristvirus, och fungerar så att det sakta men säkert bryter ner kroppens immunförsvar.

Det finns två olika varianter av hiv, hiv-1 och hiv-2. Båda kan vid långvarig infektion leda till aids hos människa.

Den som smittats med hiv kan dock verka frisk i upp till tio år.

Hiv sprids mellan människor via blod, sperma och andra kroppsvätskor och sekret. Smittan kan exempelvis föras över vid sex, från en mamma till barnet under en graviditet, förlossning och amning och mellan narkomaner som använder delar sprutor.

Det finns inget vaccin mot hiv eller bot mot aids, däremot kan man sakta ner sjukdomsförloppet med hjälp av så kallade bromsmediciner. Det säkraste sättet att skydda sig mot hiv är att använda kondom.

Källa: Nationalencyklopedin

ARTIKELN HANDLAR OM