Facebookanvändare lever längre – visar ny studie

Foto: TT
NYHETER

Något som ständigt debatteras är sociala medier och vilken påverkan de har på våra relationer och vårt mående. Nu har det kommit en ny studie som visar att det finns ett samband mellan användning av Facebook och en längre livslängd, skriver CBS.

En studie, av forskare vid University of California San Diego i samarbete med Yale och Facebook, visar att det finns ett samband mellan att vara aktiv på Facebook och ett längre liv.

Studien visar att de positiva hälsoeffekterna som kommer med en stark social samhörighet omfattar de som finns på internet.

– Att interagera online verkar vara hälsosamt när det sker på en bra nivå och komplimenterar interaktion som sker offline. Det är bara då man tillbringar mycket tid på nätet och inte har någon samhörighet med människor annars som vi ser ett negativt samband, säger en av studiens författare William Hobbs.

Så mycket mindre är risken att dö

I studien har forskarna jämfört tolv miljoner Facebookanvändare i Kalifornien med deras hälsoregister för att på så sätt kunna se om det finns något samband. De analyserade aktiviteten på nätet under en sex månaders period och jämförde hur det skiljde sig mellan de som fortfarande levde och de som hade dött. Alla jämförelser gjordes mellan människor i samma kön och ålder. Resultatet visade att de som använder sig av Facebook hade tolv procent mindre risk att dö under ett givet år.

”Inte vänner som gör oss friskare”

Hur en person använder sig av Facebook spelar roll, enligt forskarna Till exempel visar studien att de personer som hade ett stort socialt liv utanför skärmen även hade längst livslängd. Det sambandet kunde man dock inte se hos de som bara skötte sina sociala relationer på Facebook.

Ett av resultaten i studien överraskade forskarna. Och det var att de Facebookanvändare som accepterade flest vänförfrågningar hade lång livslängd men att samma samband inte gick att se hos de som själva påbörjat flest vänskaper.

– Tyvärr tyder det här på att det inte är vänner som gör oss friskare, utan snarare att friskare människor lockar fler människor eller att de som är populära tenderar att vara friska, säger James Fowler, medförfattare till studien, till CBS News.

”Kan inte ge någon riktlinje”

Forskarna bakom studien poängterar att forskningen endast är en observation och inte ett bevis på att användande av Facebook faktiskt leder till ett längre liv – de har endast sett ett samband . Om det just är Facebook som påverkar livslängden eller om det är någon annan faktor, vet de inte.

– Jag kan inte ge dig någon riktlinje på hur mycket du ska använda Facebook. Men det man kan ta med sig från studien är att att en genomsnittlig Facebookanvändning inte är dålig för dig, säger James Flower till CBS News.