Direktör fick 4,4 miljoner i fallskärm efter misstänkt jäv i Stockholms stad

1 av 3
NYHETER

När det kommunala bolagets styrelse i Stockholm fick nys om misstankar om jäv stoppades trafikdirektören Per Anders Hedkvist, 63, från det utlovade vd-jobbet.

I stället fick han en avräkningsfri fallskärm på 4,4 miljoner kronor – trots att han enligt sitt grundavtal skulle få dryga 3 miljoner.

– Det är verkligen inte vanligt att man gör så, säger Stockholms stads personaldirektör Anita Lidberg som deltog i beredningen.

Per Anders Hedkvist är sedan slutet av oktober ny vd för Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten. Där leder han arbetet med att förvalta Solnas bestånd av 3 900 hyreslägenheter.

Men utöver vd-lönen från Signalisten lyfter den tidigare trafikdirektören sedan 1 oktober 2015 också en avräkningsfri fallskärm från Stockholms stad – som är 1,25 miljoner högre än vad den skulle ha varit enligt det ursprungliga anställningsavtalet. I stället för 3 125 000 får Per Anders Hedkvist 4 375 000 kronor.

– Ja, det stämmer. Det beror på att han var så nära pensionen. Det var ett undantag. Dels för att han har jobbat över 30 år i Stockholms stad och sedan var det en del omständigheter, säger personaldirektören på Stockholms stad Anita Lidberg.

Stoppades av styrelsen

Omständigheterna som Anita Lidberg nämner handlar om att Per Anders Hedkvists tidsbegränsade förordnande som trafikdirektör gick ut den 30 juni 2015 och att Stockholms stads förvaltning, ledd av stadsdirektörerna, i oktober samma år utsåg honom till ny vd för det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab.

Vid tidpunkten var Lars Rådh stadsdirektör och biträdande stadsdirektör var Ingela Lindh som som dessutom är vd på Sisab:s moderbolag, Stadshus AB.

Ingela Lindh är dessutom Per Anders Hedkvists sambo – och i dag befordrad till stadsdirektör av finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Men kort innan Sisab:s styrelse skulle besluta om att anställa Per Anders Hedkvist ändrade man sig.

– För första gången någonsin gick styrelsen delvis emot förvaltningens förslag vid tillsättande av vd, säger Anita Lidberg.

"Verkligen inte vanligt"

Enligt uppgifter till Aftonbladet berodde det på att ett misstänkt jävsförhållande uppmärksammats i sociala medier mellan samboparet Ingela Lindh och Per Anders Hedkvist. I praktiken skulle Pers Anders Hedkvists sambo, som vd för moderbolaget Stadshus AB, bli hans högsta chef och den som har i uppdrag att föreslå hans lön och anställningsavtal.

Så när Per Anders Hedkvist stod utan jobb valde stadsledningen med stadsdirektörerna i spetsen att utöka den tidigare trafikdirektörens fallskärm från två till tre arbetsfria årslöner plus sex månaders uppsägningstid – till totalt 4 375 000 kronor. Avgångsvederlaget betalas månatligen ut till Per Anders Hedkvist.

Den som formellt tog beslutet var dåvarande stadsdirektör Lars Rådh.

– Det är verkligen inte vanligt att man gör så men som sagt fanns det skäl för det. Det handlade om väldigt lång anställningstid och att det fattades ett år fram till hans 65-årsdag och det skulle påverka hans pension på ett sätt som vi tyckte var orättfärdigt, säger Anita Lidberg.

Nöjd med fallskärmen

Aftonbladet har pratat med Per Anders Hedkvist som hänvisar till Stockholms stad och personaldirektören Anita Lidberg.

– Jag vet inte vad staden har gjort för bedömning och varför de har tecknat det här avtalet med mig. Därför tycker jag att du ska fråga staden om det eftersom det inte är jag som har fattat beslutet.

Men du får 4,4 miljoner i avgångsvederlag...är det något du har reflekterat över?

– Ja, jag får ett avgångsvederlag som jag är nöjd med, säger Per Anders Hedkvist.