Hårdare regler för ministerpension

Ardalan Shekarabi (S), civilminister.
NYHETER

Villkoren för att tidigare politiker ska få inkomstgaranti, så kallad statsrådspension, kommer att skärpas erfar SVT Nyheter.

De nya reglerna väntas träda i kraft 1 januari nästa år.

– Vi måste se till att de regler som omfattar politiker och som rör förmåner för politiker är legitima, rimliga och har stöd hos svenska folket, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till SVT.

Beslutet kommer att fattas på torsdag av regeringen och innebär bland annat en åldershöjning för när en före detta minister kan få statsrådspension.

Från dagens 50 år till 61 år för den som varit statsråd i minst 6 år.

Därmed kommer statsråden att omfattas av samma regler som gäller generaldirektörer och andra chefer för statliga verksamheter.

”Samma regler ska gälla”

– Det är rimligt att vi har samma regler för myndighetschefer och statsråd. Det är inte hållbart att vi har andra, mer förmånliga åldersgränser för statsråd, säger Ardalan Shekarabi till SVT.

Även villkoren för att få statsrådspension kommer att skärpas och alla inkomster, även från bolag, ska redovisas och avräknas från pensionen.

Statens pensionsverk kommer att ansvara för kontrollen av detta.

Två ministrar undantagna

De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 januari och omfattar samtliga statsråd i regeringen, undantaget utrikesminister Margot Wallström (S) och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som enligt SVT redan fått beslut om rätt till statsrådspension från 50 år.

Dock omfattas även de två ministrarna av avräkningen i övriga inkomster.