Företagare: Svenskar är lata på jobbet

Foto: TT
Förutom att vara driven och lösningsorienterad måste de anställda klara av de grundläggande kraven att vara i tid, över huvud taget dyka upp, hugga i när du väl är på jobbet och hålla tempot.
NYHETER

Svenska anställda är lata på jobbet.

De kommer inte i tid – eller så kommer de inte alls, visar en undersökning från organisationen Företagarna.

Att hitta folk som kan och vill jobba är det största hindret för tillväxten, menar organisationen Företagarna.

De har pratat med 5 000 svenska företagare i enkätundersökningen ”Det är attityden, dumbom”. Organisationens vd Günther Mårder att de tillfrågade till stor del lämnade samma svar. Företagen har stort behov av personal – men stora svårigheter att hitta kompetenta anställda med arbetsmoral.

– Det gäller inte bara unga. Just nu befinner vi oss i en väldigt stark ekonomi. Arbetslösheten har pressats ner. Kvar blir då en grupp som är ganska oanpassade till arbetsmarknaden, säger Günther Mårder.

Kommer sent – om alls

Förutom att vara driven och lösningsorienterad måste de anställda klara av de grundläggande kraven att vara i tid, över huvud taget dyka upp, hugga i när du väl är på jobbet och hålla tempot.

Där brister svenska arbetssökande, säger de tillfrågade företagen i enkäten.

– Industrisamhälle som rådde en bra bit in på 1970-talet har successivt omvandlats till en kunskapsekonomi. Då måste man ställa om från att vara arbetstagare som får instruktioner, till att ha en mer komplex målbild. Man måste se helheten och prioritera vad som är viktigast, säger Företagarnas vd Günther Mårder.