Vakter kan förbjudas jobba

1 av 3
NYHETER

Efter avslöjandet av vakternas rasistiska Facebookgrupp stängdes 25 vakter tillfälligt av från sitt arbete. Nu misstänker polisen att nio av dem har agerat så olämpligt att de aldrig mer kan få tillbaka sitt förordnande.

– Utredningen kan visa att de är olämpliga. Man ska komma ihåg att polisen och ordningsvakter har våldsmonopol. Med det kommer en oerhörd skyldighet i hur man agerar, säger Karin Jensen, ansvarig vid polisens tillståndsenhet i Malmö.

Nio ordningsvakter riskerar att aldrig mer få arbeta som ordningsvakter. Det är effekten av Aftonbladets avslöjande om hur vakter i Malmö skrev rasistiska inlägg i en Facebookgrupp om kroggäster. De nio vakterna som utreds av polisen riskerar att helt mista det förordnande som krävs för att arbeta som ordningsvakt. De har har skrivit rasistiska inlägg, delat sådana eller kommenterat dem på ett uppmuntrande vis.

– Några av dem är brottsmisstänkta men jag kan inte gå in på hur många det gäller, säger Karin Jensen.

25 stängdes av

Inledningsvis stängdes 25 ordningsvakter av som en följd av Aftonbladets granskning. Fyra kunde direkt avskrivas från utredningen. Ytterligare 12 av dem kommer inom kort få tillbaka sitt förordnande.

– De har varit aktiva i någon grad i gruppen men de har inte skrivit något kriminellt som kan gå under rubriceringen hets mot folkgrupp. Däremot kanske de har skrivit något som inte var lämpligt. Man ska komma ihåg att under paragraf 11 gäller tystnadsplikt. Det innebär att man inte får röja något man får reda på i tjänsten, säger Karin Jensen.

”Har krav på sig som vakter”

De tolv som inte utreds vidare har fått eller kommer få ett brev från polisen. Där uppmanas de att boka tid för ett samtal. I samtalet påminner polisens tillståndsenhet vad som gäller för en ordningsvakt.

– Då säger vi till dem vad de har för krav på sig som vakter. Vad man får göra och inte får göra och vad som gäller angående tystnadsplikten, säger Karin Jensen.

Fyra av de nio vakterna som utreds av polisen är brottsmisstänkta. Åklagare Lena Körner har startat en förundersökning om hets mot folkgrupp.

– Fyra är av dem skäligen misstänkta för det, säger Lena Körner.