WHO: Zikaviruset inte längre världshotande

Foto: REUTERS
Över 1,5 miljoner människor världen över har smittats av viruset som framför allt sprids via myggor.
NYHETER

Det myggburna zikaviruset utgör inte längre en internationell katastrof enligt Världshälsoorganisationen.

Dock är viruset här för att stanna och ett långsiktigt arbete har nu därför inletts för att undvika framtida utbrott.

Zikaepidemin har varit på tapeten sedan 2015.

Detta efter ett antal utbrott som påträffats i bland annat Central- och Sydamerika, Karibien och Mexiko.

Dock säger Världshälsoorganisationen, WHO, nu att zikaepedemin inte längre är att betrakta som en internationell katastrof, och därmed är det drygt nio månader internationella katastrofläget över.

Dock kommer man fortsätta motverka nya utbrott genom ett ”robust program” som kommer innehålla alltifrån forskning till att kartlägga smittvägar, risker, vaccin och spridningsmönster.

”Här för att stanna”

– Vi nedgraderar inte virusets betydelse när vi nu placerar det i ett långsiktigt arbetsprogram, utan det vi gör är att sända ut en signal om att zika är här för att stanna, säger Peter Salama, chef för WHO:s akuta nödsituationsprogram till nyhetsbyrån Reuters.

I Brasilien, som är bland de allra värst drabbade länderna, kommer man tillsvidare att behålla katastroftillståndet.

Detta trots att myndigheterna säger sig se att viruset håller på att minska i landet.

Smittat 1,5 miljoner människor

Enligt WHO sprids zikaviruset främst via myggor, men det finns även indikationer på att smittan kan överföras via sexuella kontakter.

Över 1,5 miljoner människor världen över har smittats av viruset som är särskilt skadligt för gravida kvinnor.

Detta då infektionen har kopplats till allvarliga fosterskador i drygt 30 länder och sedan 2015 har över 1 600 barn påträffats som fötts med mikrocefali, som innebär att barnet föds med ett onormalt litet huvud.