Lägre skatt på sparande

Foto: Thinkstock
NYHETER

Sparande i fonder och aktier på ett investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkringar kommer nästa år att beskattas med 0,38 procent, den lägsta nivån som är möjlig. Skatten 2016 har varit 0,42 procent.

Förklaringen till sänkningen är att statslåneräntan är lägre nu än för ett år sedan. Skatten ändras varje år och avgörande för uträkningen av vad den landar på är statslåneräntans nivå i slutet av november.

Men regeringen beslutade förra året om en miniminivå på ISK-skatten, om statslåneräntan blir låg. Och där har man hamnat i år.

Statslåneräntan ligger också till grund för en rad andra skatter. Till exempel för småföretagare, beräkningen av bilförmån och till vilken ränta en arbetsgivare får låna ut pengar till anställda utan att de drabbas av förmånsbeskattning.

TT