Över 800 får gå från Ericsson

Borås och Kumla drabbas som väntat hårt

NYHETER

Efter förhandlingar mellan företag och fack står det nu klart att 820 personer sägs upp från Ericssons anläggningar i Kumla och Borås.

Övriga delar av sparpaketet som omfattar runt 3 000 tjänster presenteras den 8 december

Redan när sparpaketet presenterades för snart två månader sedan stod det klart att Ericssons produktion i Kumla och Borås skulle drabbas hårdast.

Efter förhandlingarna står det nu klart att all produktion försvinner från Borås och 460 personer sägs upp.

En ny produktionsenhet med 175 tjänster bildas på orten som bland annat ska arbeta med logistik och mjukvaruutveckling och 50 tjänster outsourcas till ett externt bolag.

Kumla drabbas hårt

Av Kumlafabrikens 420 anställda sägs 360 upp och de kvarvarande 60 ska arbeta med utveckling av den nya 5G-tekniken.

Samtliga uppsagda erbjuds en förlängd arbetsbefriad uppsägningstid som, beroende på ålder och anställningstid, maximalt kan uppgå till 21 månader.

Uppsagda erbjuds också stöd av Trygghetsrådet.

– Det var ett tufft besked vi gav våra medarbetare i början av oktober och det har självklart varit en hård tid. Alla har väntat på att förhandlingarna skulle avslutas och att det skulle komma ett tydligt besked, säger MajBritt Arfert, global HR-chef på Ericsson till TT.

Som planerat

När företag aviserar kraftiga neddragningar har facken ofta inte mycket att sätta mot. Det brukar bli i stort sett som arbetsgivaren planerat, så även i det här fallet.

– Vi är nöjda med utfallet, säger MajBritt Arfert.

Utöver neddragningarna i Borås och Kumla omfattar sparpaketet ett par tusen tjänster inom forskning och utveckling (R & D) samt inom administration och försäljning. De delarna kommer att presenteras den 8 december. Totalt sett ska Ericsson dra ner de rörliga kostnaderna från 63 miljarder till 53 miljarder kronor mellan åren 2014 och 2017, enligt tidigare meddelade beslut från Ericsson.

FAKTA

Allt färre Ericssonjobb i Sverige

Det senaste årtiondet har både antalet Ericsson-anställda i Sverige och andelen svenska jobb inom koncernen minskat kraftigt.

Vid utgången av årets andra kvartal hade koncernen totalt 116 507 anställda, varav 16 190 eller 14 procent i Sverige.

För drygt tio år uppgick antalet Ericsson-jobb i Sverige till drygt 21 000, vilket utgjorde omkring 40 procent av koncernens totala arbetstillfällen runt om i världen.

I juli meddelades att företagets vd sedan sju år tillbaka, Hans Vestberg, får sparken.

För en dryg månad sedan utsågs Investors förre vd Börje Ekholm till ny vd för Ericsson och tillträder vid årsskiftet.

I den senaste delårsrapporten presenterades ett dubblerat sparpaket som innebär ytterligare kostnadsreduceringar, från 9 miljarder till omkring 18 miljarder kronor, och nya stora uppsägningar.

Källa: Ericsson

TT