Barn fick njurskador efter ehec-utbrott

1 av 2
NYHETER

Tre barn som ätit kött smittat av ehec-bakterier har drabbats av njursjukdom, skriver P4 Gotland.

Minst 20 personer har smittats av bakterien som spårats till ett slakteri på Gotland.

Det är ett 20-tal personer runtom i landet som smittats efter att ha ätit köttfärs eller kebabspett från djur som slaktats på ett slakteri på Gotland.

Fyra av dem har drabbats av den allvarliga följdsjukdomen hemolytiskt uremiskt syndrom som kan ge njurskador och njursvikt.

Tre av de drabbade är barn.

Bakterien förekommer oftast hos nötkreatur och kan smitta människor via kontakt med djur eller gödsel, samt vid förorenade livsmedel.

Även en människa som smittats av ehec kan sprida bakterien vidare.

I Sverige rapporteras cirka 300 fall bland människor varje år och av dessa har ungefär hälften smittats i Sverige.

Insjuknar efter några dygn

Symptom är blodig diarré, magkramper, illamående och kräkningar.

Vanligtvis insjuknar den smittade efter några dygn men det kan ta längre eller kortare tid innan ett utbrott visar sig.

Enligt Livsmedelsverket har de aktuella utbrotten skett i september och oktober.

Smittskyddssamordnaren Mats Lindblad säger till P4 Gotland att han inte tror att fler kommer insjukna till följd av den smitta han utreder.

– Det är inte så att folk fortsätter att bli sjuka. Själva utbrottet får man nog bedöma är över. Nu handlar det om att ge råd till djurägaren, om hur man kan bli av med smittan bland djuren.

FAKTA

Enterohemorragisk E. coli (Ehec)

Är en vanlig infektiös orsak till blodig diarré.

Sjukdomen är spridd över hela världen och flera stora utbrott har rapporterats.

Bakterien kan överföras mellan djur och människa och smittar genom dåligt rengjorda livsmedel och ej tillagat nötkött.

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

I Sverige rapporteras cirka 300 fall bland människor varje år och av dessa är ungefär hälften inhemskt smittade.

Sjukdomen ska inte behandlas med antibiotika då det kan få motsatt effekt.

Man kan vara bärare av EHEC utan att ha symtom.

Det är främst barn under fem år som smittas. EHEC-fallen rapporteras främst från länen i södra Sverige.

Flest inhemska fall anmäls under sommarmånaderna.

Källa: Folkhälsomyndigheten