Grafik: Så många män får prostatacancer

FAKTA

Mustaschkampen

  Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 26 lokala prostatacancerföreningar.

  Syftet är att samla in pengar till forskning kring prostatacancer, bilda opinion och sprida kunskap om sjukdomen samt förbättra mäns hälsa och livkvalitet. 

■ ■ Så här kan du bidra:

  Sätt in ditt bidrag på PG 900101-7 eller på BG 900-1017

Swisha till 9001017

SMS:a Blått100 till 729 29 för att skänka 100 kronor.

Källa: www.mustaschkampen.eu

NYHETER

Fakta: Det här är prostatacancer

Vanligaste cancern i Sverige.

Utgör en tredjedel av all cancer hos män.

Var femte man drabbas någon gång i livet.

2014 fick 10 985 män diagnosen.

Av dem hade 1  700 spridd, obotlig cancer.

Årligen dör runt 2 500 män i sjukdomen.

Fem procent av all prostatacancer är ärftlig.

Cancern går att bota om den upptäcks i tid.

Prostatacancer ökar, men dödligheten i sjukdomen minskar.

Runt 93 000 män i Sverige har eller har haft prostatacancer.

Vanligaste åldern att insjukna är 65-69. Sjukdomen är extremt sällsynt före 50 års ålder.

Symptom på prostatacancer

Ger i tidigt stadium ofta inga symptom. När man får symptom har sjukdomen i allmänhet spridit sig och går inte längre att bota.

Behov av att kissa ofta, svårt att få igång eller hålla tillbaka urineringen, oförmåga att urinera, smärta när man kissar.

Svårt att få erektion.

Smärtsamma ejakulationer.

Blod i urinen eller sädesvätska.

Återkommande smärtor eller stelhet i längdrygg, höfter eller i lårens överdel.

Källor: www.1177.se‚ Cancerfonden; Prostatacancerförbundet.