Prostatacancer i släkten ökar risken

”Män med två eller flera släktingar med sjukdomen bör testa sig”

1 av 3 | Foto: Foto: PRIVAT
Pär Stattin, professor i urologi, har undersökt den absolut risken att insjukna i prostatacancer om man har sjukdomen i släkten. En bror eller pappa dubblerar risken och tre släktingar tredubblar risken.
NYHETER

För första gången har forskarna beräknat den absoluta risken att drabbas av prostatacancer – om man har sjukdomen i släkten.

– Ju fler nära släktingar man har med prostatacancer, desto högre är risken att man själv kan drabbas, säger Pär Stattin, professor i urologi.

Fem procent av all prostatacancer är genetisk, ärftlig.

För första gången har forskarna nu beräknat den absoluta risken för att drabbas av prostatacancer, om man har sjukdomen i släkten.

Det är forskare vid universiteten i Uppsala och Lund som beräknat risken beroende på om man har en eller flera nära släktingar som haft sjukdomen.

Det rör sig om bröder och pappor.

– Det är väl känt att män med prostatacancer i släkten har en ökad risk att drabbas av sjukdomen, säger Pär Stattin, professor i urologi och andrologi vid Uppsala universitet samt överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Tredubblad risk

I studien ingick 50 000 män vars bröder och pappor haft sjukdomen.

– Det är dubbelt så hög risk om man har en bror eller pappa med sjukdomen – och tredubbelt så hög risk om man har två nära släktingar med sjukdomen, säger Pär Stattin.

Studien visar att:

Män med en bror med prostatacancer hade 30 procents risk att själva få diagnosen före 75 års ålder - jämfört med 13 procents risk i genomsnitt bland svenska män.

Risken för allvarlig prostatacancer var då 9 procent – jämfört med en genomsnittsrisk på fem procent.

För män med både en bror och en pappa med sjukdomen var risken att insjukna 48 procent i någon form av prostatacancer, medan risken för den mycket allvarliga formen var 14 procent.

Cancer i familjen

Risken för allvarlig prostatacancer var i stort sett lika hög, oavsett om man haft en bror eller far med den beskedligaste formen eller den allvarliga formen av sjukdomen.

– Vi är förvånade över att om en bror drabbats av lågriskcancer så hade man en förhöjd risk att själv drabbas av medel- eller högriskcancer, säger Pär Stattin.

Forskarna hade inte alls förväntat sig detta.

– Män vars far eller bror har en lindrig, obehandlad prostatacancer tror nog inte att detta ökar deras egen risk för en allvarlig prostatacancer. De kanske inte ens vet om att de har prostatacancer i familjen, säger  Ola Bratt, forskningsledaren vid Lunds universitet.

Samtidigt så var hälften av den cancer, som man hittade, lågriskcancer som inte behövde behandlas.

Kraftigt förhöjd

Men även om man har två nära släktingar med sjukdomen och den egna risken är kraftigt förhöjd, så behöver det inte innebära att man själv insjuknar. Det är något som Pär Stattin vill betona.

När bör man själv testa sitt PSA om man har prostatacancer i släkten?

– Den gällande rekommendationen är att man ska ha två nära släktingar med sjukdomen - en pappa och en bror eller två bröder, säger Pär Stattin.

Enligt det nationella vårdprogrammet för prostatacancer bör män med två eller flera nära släktingar med sjukdomen kontrollera sig från 40 till 50 års ålder.

Registerstudien har utförts vid universiteten i Uppsala och Lund och baseras dels på Nationella prostatacancerregistret, dels på Flergenerationsregistret från SCB. Studien publicerades i Journal of the National Cancer Institute i somras.

Mustaschkampen

  Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet i samarbete med 26 lokala prostatacancerföreningar.

  Syftet är att samla in pengar till forskning kring prostatacancer, bilda opinion och sprida kunskap om sjukdomen samt förbättra mäns hälsa och livkvalitet. 

Så här kan du bidra:

  Sätt in ditt bidrag på PG 900101-7 eller på BG 900-1017

  Swisha till 9001017

  SMS:a Blått100 till 729 29 för att skänka 100 kronor.

Källa: www.mustaschkampen.eu