Riksdagen avslog upphandlingskraven

NYHETER

Riksdagen avslog i dag regeringens förslag om arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. De nya lagarna utgår från tvingande EU-regler för upphandlingar.

Förslagen antogs i huvudsak av riksdagen med undantag för de omdiskuterade förslagen om att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, kön och semester för leverantörernas personal.

Riksdagen: Skulle försvåra

Enligt riksdagen skulle det få oönskade konsekvenser och försvåra för många små företag. Riksdagen sade likaså nej till förslaget att ge upphandlande myndigheter rätt att ställa krav på att företagen ska erbjuda sina anställda försäkringar och tjänstepension. Det riskerar att missgynna svenska företag, enligt riksdagen.

Majoriteten i riksdagen bestod av de borgerliga partierna samt Sverigedemokraterna.