Sämre än väntat för Ericsson

NYHETER

Ericsson redovisar en förlust före skatt på 963 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2016.

Det kan jämföras med vinsten på 10,3 miljarder kronor motsvarande period 2015.

Utdelningen sänks till 1 krona per aktie.

Omsättningen föll 11 procent till 65,2 miljarder kronor, jämfört med 73,6 miljarder kronor ett år tidigare. Rörelseresultatet blev en förlust på 280 miljoner kronor, jämfört med vinsten på drygt 11 miljarder kronor motsvarande period 2015.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att rörelseresultatet skulle landa på en vinst på 417 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning. För omsättningen var snittprognosen 59,2 miljarder kronor.

Sänkt utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna för 2016 på 1 krona per aktie. Det kan jämföras med utdelningen på 3,70 kronor per aktie för 2015.

Den nytillträdde koncernchefen Börje Ekholm använder sig av ett citat från den legendariske ishockeyspelaren Wayne Gretzky i sin kommentar till bokslutet:

"Vi ska fokusera på att åka till den plats där pucken kommer att vara, inte till den plats där den har varit", skriver han.

Exklusive omstruktureringskostnader minskade rörelseresultatet till en vinst på 4,4 miljarder kronor, mot 11,7 miljarder kronor ett år tidigare. Det kan jämföras med en snittprognos för detta vinstmått på 3,6 miljarder kronor, enligt en Reuters-enkät.

Svag underliggande marknad

Bakom den kraftigt minskade försäljningen ligger bland annat minskade patent- och licensintäkter på 5,5 miljarder kronor, enligt Ekholm. Han pekar på en fortsatt svag underliggande marknad under fjärde kvartalet.

"Dock levererades, på kundernas begäran, hårdvara som tidigare planerats för första kvartalet 2017, vilket hade positiv inverkan på försäljningen under fjärde kvartalet", skriver Ekholm.

TT