Avdrag för jobb – utan att jobba

De tidigare ledamöterna får sänkt skatt – på sina bidrag

1 av 3 | Foto: Foto: LIZZIE LARSSON/IBL BILDBYRÅ
”kan inte kallas lön” Den förre tv-journalisten och riksdagsmannen Henrik S Järrel skulle gärna slippa jobbskatteavdraget. Nu söker han jobb, men stöter på patrull. ”Jag har varit borta från den reguljära arbetsmarknaden i 15 år. Då är det inte så lätt att bli återanställd”, säger han.
NYHETER

De arbetslösa får det inte.

Och inte pensionärerna.

Men gamla riksdagsledamöter med bidrag från staten får jobbskatteavdrag.

– Det är så fel. Det rubbar förtroendet för oss, säger Margareta Pålsson (m).

Aftonbladet granskade

i går inkomstgarantin för före detta riksdagsledamöter och Europaparlamentariker. I oktober fick 89 gamla ledamöter tillsammans två miljoner kronor i bidrag. Sammanlagt har ledamöterna fått 88 miljoner kronor utan att jobba.

Men det är inte nog med det.

Räknas som lön

De första fem åren får de gamla riksdagsmännen dessutom jobbskatteavdrag eftersom ersättningen räknas som lön. Skattesänkningen infördes för att stimulera arbete, så varken pensionärer eller arbetslösa har rätt till den.

– Det är fel och det rubbar allmänhetens förtroende för oss, säger riksdagsledamoten Margareta Pålsson (m).

– Jobbskatteavdraget är till för att göra det mer förmånligt att arbeta och mindre förmånligt att inte arbeta. Men ex-ledamöterna arbetar inte.

Den förre moderaten Henrik S Järrel, 60, satt fyra mandatperioder i riksdagen och fick 32 718 kronor i oktober. Han skulle gärna slippa jobbskatteavdraget.

– Definitionsmässigt kan man inte kalla garantin för lön, säger Henrik S Järrel.

Riksdagen beslutar själv om inkomstgarantin. Leif Jakobsson (s) var med och utredde de regler som trädde i kraft 2006. Han lägger skulden på regeringen.

– Så här blir det när man har olika skatteskalor. Det är ett systemfel, säger han.

Moderaternas gruppledare Lars Lindblad är öppen för att ändra reglerna.

Vill inte strama åt

– En möjlighet är att omdefiniera inkomstgarantin till en visstidspension, men det har vi inte pratat om med de andra partierna om ännu, säger han.

Nästan hälften av de riksdagsledamöter som försvann efter valet 2006 lever fortfarande på inkomstgarantin. Men varken Lars Lindblad eller Leif Jakobsson vill strama åt reglerna bara två år efter att den senaste ändringen klubbades igenom.

FAKTA

Avdrag – för alla löntagare

Jobbskatteavdraget sänker skatten med upp till 1?200 kronor i månaden för alla löntagare. Men pensionärer, sjuka och arbetslösa får inget avdrag. Avdraget görs automatiskt av Skatteverket.

Inkomstgaranti – så funkar det

Inkomstgarantin betalas ut till den som har suttit minst tre år i sträck i riksdagen och som avgår före 65 års ålder. Första året är garantin 80 procent av det arvode ledamoten hade.

I oktober delade 89 ledamöter på två miljoner kronor, visar Aftonbladets granskning.

Totalt har de 89 ledamöterna fått 88 miljoner kronor.

Moderaten Bengt Wittbom har fått inkomstgaranti under nästan 17 år, sammanlagt 3,6 miljoner kronor.

Lennart Nilsson (s) fick mest bidrag av alla i oktober, 42 206 kronor.

Flera av de gamla ledamöterna jobbar ideellt eller har egna bolag där de tar ut en minimal eller ingen lön alls.

Garantin är inte avsedd som en varaktig försörjning.