Många falska erkännanden

Försvårar polisens
sökande efter Carolin

NYHETER

Polisutredningen kring försvinnandet av 29-åriga Carolin Stenwall kompliceras av att polisen fått motta många falska erkännanden.

Hittills har omkring 20 personer från hela landet erkänt, uppger Norrbottens-kuriren.

I går genomsöktes området vid Stenbrons rastplats av 14 hundpatruller utan resultat.

Idag rapporterar polisen att man kan utesluta att Carolin Stenwall finns i det genomsökta området.

Samtidigt fortsätter polisen få in många tips från allmänheten och man uppmanar fler som sitter på information att höra av sig. Men det är inte alla tips som hittills visat sig vara kvalitativa.

Erkännanden från hela landet

Inte mindre än 20 personer från hela landet uppges ha erkänt sig ligga bakom försvinnandet av Carolin Stenwall.

Nu har rikskriminalen skickat ytterligare resurser för att undsätta Norrbottenpolisens arbete. Deras huvudsakliga uppgift blir att granska och analysera utredningsmaterialet.

Hittills har närmare 300 tips kommit in om Carolin Stenvalls försvinnande. Polisen skriver i ett pressmeddelande på tisdagen att alla som har lämnat in ett tips kommer att bli uppringda.

25 poliser i utredningen

För närvarande arbetar drygt 25 personer med utredningen.

Det har nu gått elva dagar sedan 29-åriga Carolin Stenvalls anmäldes försvunnen.