50-åringen får inte röra sina pengar

NYHETER

Tingsrätten fruktar att gruvarbetaren ska försöka göra sig av med sin egendom.

Det skulle kunna innebära att han inte kan betala skadestånd till Carolins Stenvalls familj.

Därför fråntar man honom rätten att sälja sina saker.

Den 50-årige gruvarbetaren har erkänt att han orsakat Carolin Stenvalls död, men nekar till att han hade uppsåt att döda henne.

Om han fälls för mord kommer han sannolikt dömas att betala ett stort skadestånd till Carolin Stenvalls anhöriga. För att försäkra sig om att gruvarbetaren kan betala skadeståndet ansökte Carolins familj tidigare i veckan om kvarstad av hans egendom.

Intrång i familjen

Men gruvarbetaren motsatte sig att tingsrätten skulle ta ifrån honom rätten att förfoga över sin egendom.

– Skälen för kvarstad uppväger inte det intrång det innebär för hans familj, menade gruv-arbetarens advokat Leif Gustafsson.

Omfattar 290 000 kronor

I går eftermiddag kom tingsrättens beslut.

”Med hänsyn till vad som framkommit i målet kan det skäligen befaras att gruvarbetaren genom att undanskaffa egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala det skadestånd som kan komma att ådömas honom med anledning av brottet”, skriver tingsrätten.

Enligt beslutet ska egendom motsvarande 290 000 kronor omfattas av kvarstaden.

FAKTA

Det här är kvarstad:

Säkerhetsåtgärd där någon som är misstänkt för brott eller en person som är skyldig någon pengar tillfälligt fråntas rätten att förfoga över eller fråntas besittningen till egendom som tillhör honom. Källa: NE