4 bevis som kan fälla Toni Alldén för mord

NYHETER

Idag fortsätter förhören med Toni Alldén som misstänks för mordet på Carolin Stenvall på en rastplats utanför Gällivare i höstas.

Det är ont om vittnen i målet – den tekniska bevisningen väger tungt. Här är de viktigaste bevisen som polisens tekniker kommit fram med.

1. Skottvinkeln.

Första skottet träffar Carolin i ryggen. Polisen har inte hittat kulan och drar slutsatsen att Carolin Stenvall ”var i upprest position” – kulan har fortsatt en bra bit in i skogen och därför inte hittats.

Det finns också blodspår som enligt teknikerna är ”fritt fallande” vilket talar mot att Carolin skulle legat ner.

Att mördaren skulle ha tagit med sig ena kulan men lämnat den andra tror de inte på.

Andra skottet är avlossat i 45 graders vinkel ner i marken.

Eftersom Carolins dna finns på kulan och hennes hår fastnat i marken under kulan drar polisen slutsatsen att Carolin skjutits i bakhuvudet från nära håll.

2. Blodet på kroppen.

Vid första skottets utgångshål på framsidan av kroppen finns spår av blod, enligt obduktionsrapporten. Där konstateras också att ”skottskadan i bröstkorgen har uppkommit före eller i samband med döden”. Enligt åklagare och polis betyder det att Carolin sannolikt levde när skotten avlossades.

3. Blodet på marken.

Stora pölar blod, cirka 30 centimeter i diameter, hittas på marken vid rastplats 58. Polisen tror att det är här Carolin Stenvall mördades. En bit längre fram hittas kulan nerborrad i marken. Där finns inte lika mycket blod. Vilket kan förklaras av att Carolin tappade mycket blod efter det första skottet. Därför ”har blodtrycket helt eller delvis förlorats”, enligt polisens tekniska rapport.

4. Avståndet.

Kulan hittades cirka en meter från den stora blodpölen. Enligt polisen tyder detta på att Carolin har försökt kräla eller hasa sig bort från mördaren och lyckats ta sig någon halvmeter innan hon blir skjuten igen. Alltså måste hon ha levt efter första skottet.