Tvingades lämna tingsrättens sal

Dramatisk början på dag två av Carolin-rättegången

NYHETER

Genomgången av obduktionsrapporten blev för mycket för mordmisstänkte Toni Alldén.

20 minuter in i rättegången begär den åtalade plötsligt paus.

– Nu måste vi ta en rast, annars ramlar jag av stolen, säger han högt.

Toni Alldén.

Drygt en kvart försenad inleds rättegången på tisdagsmorgonen med en detaljerad genomgång av vilka skador Carolin Stenvall hade när hon påträffades i skogen.

Liksom under rättegångens första tvingas familjen att se mycket obehagliga bilder och skisser.

Med en laserpekare visar rättsläkaren Susan Sprogöe-Jakobsen hur kulorna har gått genom Carolin Stenvalls kropp.

Skottområden och blödningar gås igenom med akademisk precision med hjälp av fotografier och genomskärningsbilder.

”Anspänningen för stor”

Plötsligt avbryts rättegången av att Toni Alldén begär paus. Anspänningen blir för stor för den tilltalade 51-åringen.

– Nu måste vi ta rast annars ramlar jag av stolen säger han.

Alldén har suttit framåtlutad i sin stol, med blicken ner i bordsskivan. Samtidigt har bildera på Carolins sargade kropp visats på bildskärmarna framför honom.

Rätten går med på Toni Alldéns begäran och han leds ut ur salen med hjälp av två häktesvakter.

Familjen lyssnar

Efter en kort paus fortsätter förhandlingen, men Toni Alldén finns inte på plats i tingssalen. Han följer den fortsätta genomgången från ett intilliggande medhörningsrum.

Samtidigt sitter Carolin Stenvalls familj kvar och lyssnar.

De har sagt att de vill vara med under rättegången för att verkligen förstå vad som hände med Carolin.

– Det vi kan säga med säkerhet är att runt utgångshålet på kroppen finns en tydlig blödning som bara kan uppstå om Carolin var vid liv när hon sköts, säger Susan Sprogöe-Jakobsen.

Därmed får åklagaren än mer styrka i antagandet att Alldén medvetet skjutit Carolin till döds. Själv hävdar han att han trodde att hon redan var död vid skottillfället.

Rättsläkaren: Svåra skador

En lång genomgång av skadorna på Carolins skalle visar att hon utsatts för mycket kraftigt våld, utöver de två skottskadorna.

Enligt rättsläkaren är det osannolikt att en ung kvinna ska få den typen av skador bara genom att ramla.

– De här skadorna uppkommer inte genom ett fall. Här rör det sig om mycket kraftigt våld med ett tungt föremål, kanske en sten eller en spade.

Det är inte tillräckligt med ett knytnävsslag för att tillfoga skador av den omfattningen. Inte heller är det sannolikt att skador av den typen uppstår vid en trafikolycka.