Carolin-rättegången idag: Slutpläderingar

Aftonbladets Erik Wiman rapporterar direkt från den 4:e rättegångsdagen i Gällivare

NYHETER

GÄLLIVARE Var det en olycklig knuff som dödade Carolin Stenvall, eller var det kulan från en älgstudsare?

Det är den mest centrala frågan i åtalet.

Efter tre dagars rättegång vacklar Toni Alldén och säger att Carolin fortfarande kan ha varit vid liv när hon låg i hans bil.

I dag håller parterna sina slutpläderingar.

Foto: urban andersson
Toni Alldén i rättegångssalen i Gällivare tingsrätt. Under rättegången har han börjat vackla i sin berättelse.

09.00.

Torsdagen inleds med förhör av den man som gav polisen ett av de avgörande tipsen i Carolinfallet.

Det var han som upptäckte blodspår vid 58:an och i och med det avslöjade den plats där Carolin sköts.

Mannen berättar att han vid den aktuella dagen var vid Skrövån för att fiska tillsammans med sin fru.

När de satt i sin bil upptäckte de en stor blodfläck på grusvägen.

– Jag stannade upp för jag såg en 35-40 centimeter stor blodpöl och några andra biologiska spår.

Paret klev ur bilen och tittade igenom området för att se om de kunde hitta några fler spå. De antog att det rörde sig om tjuvjakt.

G jorde ni något med det?

– Nej, vi rörde ingenting. Vi for hem, men på eftermiddagen fick vi höra på radion om fallet med Carolin.

På söndagsmorgonen for de tillbaka till platsen, men då fanns det bara en stor oljefläck på platsen. Tankarna fanns ändå kvar att det kunde ha med Carolins försvinnande att göra. Dagen efter, på måndagen, åkte de till polisen och anmälde sitt fynd.

Därefter går rätten igenom personalia – då får pressen sitta utanför.

10.08.

Efter att tingsrätten har gått igenom personalia bakom lyckta dörrar kallar advokaten Leif Gustafsson ett vittne.

Mannen som förhörs var vid Stenbron den 12 september förra året. Han berättar att han var vid rastplatsen vid halv fem på eftermiddagen. Där stod två lastbilar samt en blå bil som han senare förstod tillhörde Carolin Stenvall. Några människor syntes inte till.

Han säger att han fick en dålig magkänsla när han såg bilen.

NI såg ingen person i anslutning till bilen?

– Nej, ingen person alls.

Åklagaren tar över utfrågningen.

När åkte ni därifrån?

– Vid kvart i sex på kvällen.

Åklagaren tar över utfrågningen.

Du nämnde att det kändes konstigt

– Vi tyckte att den stod konstigt parkerad, men jag tänkte inte mer på det.

Det är inte så att du applicerar den känslan i efterhand?

– Nej, det var min flickvän som fick känslan först.

Hur kom det sig att hon fick känslan?

– Jag frågade henne, men hon sa bara att hon tyckte att det inte var som det ska.

10.25

Rätten tar en paus på begäran av åklagarna, Ulrika Schönbeck och Annette Ölmbro, som förbereder sig för sitt slutanförande.

”Alldéns utsaga torftig”

11.07

Åklagarna inleder sin slutplädering. Anette Ölbro inleder.

– Vi har i målet mot Toni Alldén väckt åtal för mord. Alldéns utsaga är vag oklar, undanglidande och torftig.

Enligt åklagaren har han inte bidragit till att kasta mer ljus över händelsen. Enligt åklagarna är hans utsaga helt otillförlitlig.

Hur troligt är det att Carolin skulle närma sig en okänd man och kalla honom för gubbjävel?, frågar sig Ölmbro.

Alldéns utsaga om att han knuffat Carolin är helt osannolik och hans version i rätten stämmer inte överens med rekonstruktionsvideon.

– Alldén har haft all möjlighet i världen att söka hjälp för att rädda Carolin, men han handlar tvärt emot en människa med goda avsikter.

Frihetsberövandet måste enligt åklagaren ha inneburit ett stort lidande för Carolin.

– Han har vidgått att hon inte var död, utan skadad. Timme efter timme har han fraktat hennes sargade kropp utan att göra något för att hjälpa henne.

11.14

Åklagaren slår fast att Carolin inte frivilligt har lagt sig i bagaget. Därmed har Alldén gjort sig skyldig till människorov. Hans uppsåt har varit att skada henne.

Frågan om en eventuell fyllekörning får lämnas öppen, men är enligt åklagarna mycket tänkbart.

– Han har byggt upp en livslögn kring sitt alkoholmissbruk.

Åklagarna anser att Alldén har visat total avsaknad av medkänsla. Han har bara tänkt på sig själv och hur han ska komma undan brottet.

– Alldén bestämmer sig för att skjuta Carolin när han säger att hon redan var död. Det finns ingen rim och reson i det. Som jägare vet han att man inte skjuter ett vilt som är dött.

Alldéns utsaga om hur han sköt Carolin är helt sanslös, anser Ölmbro.

– Skotten mot henne kräver en rad åtgärder.

Rättsläkarens fakta är oförenliga med Alldéns utsaga. Rättsläkaren har slagit fast att Carolin levde när Alldén sköt henne.

– Skottet genom kroppen har skett före eller i direkt samband med döden. Skottet är dödande och har inte inträffat i tiden efter dödens inträde.

Rättsläkarna har också konstaterat massivt våld mot huvudet. Det visar enligt åklagaren att Carolin utsattes för ett skott mot huvudet. Resterande skador är hänförda till massivt våld mot ansiktet, enligt den rättsmedicinska rapporten.

11.31

Det är enligt åklagarna uteslutet att mordplatsen skulle vara någon annan stans än vid 58:an.

– Allt visar med tydlighet att det var här som Carolin bragdes om livet.

Det faktum att Carolin är skjuten genom ryggen tyder på att hon har försökt att fly, framhåller åklagarna.

Alldén försökte att göra sig av med kroppen på ett mycket makabert sätt och flyttade sedan kvarlevorna flera gånger.

– Det är en så skymflig handling att det är ett brott mot griftefriden.

– Han har visat total likgiltighet mot Carolin, olaga frihetsberövande är i vart fall vid handen.

Vad gäller konkurrens mellan brottsrubriceringarna anser åklagarna att Alldén bör dömas för såväl mord som människorov alternativt frihetsberövande.

– Rätten bör utdöma straff för båda brotten.

Åklagarna yrkar på livstids fängelse för Toni Alldén.

– Förfarande måste ha inneburit ett långvarigt lidande för Carolin under vilket hon måste ha känt dödsångest. Hon har säkert kämpat för sitt liv till det yttersta.

– Någon annan påföljd än livstid kan inte komma på fråga. Alldén lider inte av någon psykisk störning och kan därför inte dömas till vård.

Kräver 100 000 kr var till familjen

11.37

Målsägarebiträdet håller sin slutplädering.

Han anser att Carolins fyra anhöriga, mamman, pappan, systern och pojkvännen, som funnits på plats i tingsrätten ska erhålla skadestånd. Han yrkar att föräldrarna ska ersättas med 100 000 kronor var, alltså dubbelt så mycket som schablonbeloppet.

Han hänvisar till Arbogamålet där de två mördade barnens föräldrar ersattes med 100 000 kronor var.

Toni Alldén bestrider skadeståndsyrkanden för Carolins syster och pojkvän. Skälet till nekandet är att de två inte har bott ihop med Carolin och därmed inte stått henne tillräckligt nära.

Men enligt målsägarebiträdet tillhör både systern och pojkvännen den krets av människor om enligt praxis omfattats av rätt till skadestånd i liknande fall.

– Tingsrätten ska döma ut 75 000 kronor vardera till dem.

12.10

Leif Gustafsson inleder sin slutanförande.

– Det är helt uppenbart att Alldéns berättelse är oklar, fåordigheten och det dåliga minnet går att hänvisa till det rättspsykiatriska utlåtandet.

Upprinnelsen går att förklara med det kaotiska stresstillstånd som uppstod när han såg Carolin ligga på marken, menar advokaten.

– Vad hände då på Stenbron. Så långt som Alldéns historia går att konstatera så stämmer den.

Allt sedan häktningsförhandlingen har Allden i det här avseendet berättat i exakt samma historia, enigt advokaten

– Det är inte osannolikt att man ramlar baklänges om man får en knuff. I Alldéns sinnesvärd var Carolin död vid den tidpunkten.

Efter händelsen började Alldén handla helt irrationellt till följd av stresstillståndet, framhåller advokaten.

När tingsrätten bedömer vad som har hänt på 58:an anser advokaten att tingsrätten ska ha i minne att det var Alldén själv som vill ha till stånd en rekonstruktion.

– Alldéns uppfattning var att hon var död. Hon blödde ur munnen, hon gav inte från sig ett ljud när hon låg i bilen.

Advolkaten anser inte att hans klient har ändrat uppfattning under förhandlingen. Hans inställning har hela tiden varit att Carolin dog vid Stenbron.

Bristen på livstecken han upplevde gjorde att han var förvissad om att hon var död när han sköt på henne.

Leif Gustafsson kritiserar obduktionsrapporten. Den har inte med tillräcklig grad visat att Carolin levde när hon sköts och kan inte åberopas i en fällande dom, säger han.

Advokaten tar hjälp av bilden på de tre blodfläckarna från skottplatsen. Han anser att inte heller den tekniska underökningen på brottsplatsen kan användas som bevis för att Carolin levde när Alldén sköt henne.

– Om Carolin skjuts i det upprätta läget skulle kulan ha fört med sig material från Carolins kropp och kläder, men kriminalteknikerna har inte påträffats några som helt spår förutom de som finns i marken vid blodfläcken.

– Varför skulle Alldén vilja ha en rekonstruktion om den inte stämde överens med hans berättelse.

Advokaten för ett resonemang om att den påträffade gevärskulan kan ha ändrat position när den träffad marken till följd av anslagsenergin. Det skulle enligt advokaten visa att Carolin låg ner när hon sköts.

– Det är ett mer trovärdigt scenario än det som åklagarna har redogjort för.

Det faktum att Alldén har försökt att dölja sitt brott väljer advokaten att intekommentera, eftersom det inte finns som en separat brottsrubricering.

Om Alldén döms för ett uppsåtligt dödande gör försvaret gällande att han ska dömas för dråp istället för mord.

”Vill be om förlåtelse”

12.14

Enligt Leif Gustafsson föreligger det inte några särskilda skäl för Carolins syster och pojkvän att få skadestånd.

– Trots det har Alldén medgivit ett skadeståndsbelopp på 20 000 kronor per dem båda.

För föräldrarnas räkning överlåter försvaret till rätten att avgöra om de ska ersättas med schablonbelopp eller en högre summa.

Toni Alldén får chansen att tala.

– Det är mycket jag kan säga, det är fruktansvärt tråkigt det som hänt.

Hans röst spricker och han tystnar en stund.

– Jag vill be om förlåtelse, men det hjälper ju inte.

Den mordmisstänkte stirrar ner i bordet framför sig och skakar på huvudet när ordföranden frågar om han vill säga något mer.

Carolins syster avslutar rättegången genom att läsa några rader från familjen.

Hon läser ur ett brev som familjen har skrivit.

– Det är en overklig verklighet vi har hamnat i och vi försöker förlika oss med tanken. Vår sorg och saknad vet inga gränser och vår trygghet är stukad. I dag är verkligheten precis lika overklig som då. Det är fortfarande så svårt att förstå att allt det här handlar om Carolin.

Systern får svårt att tala.

– Sorgen och saknaden har inte hittat några gränser, men sakta har vi börjat förstå att ingenting blir som förut.