Tricks i Tripoli

Gaddafi använder mänskliga sköldar i informationskriget

Foto: Foto: REUTERS
psykologiskt krig Barn används som mänskliga sköldar – allt för att Muammar Gaddafi ska framstå som populär. Samtidigt skickar Nato radiomeddelanden och uppmanar militären att ge upp.
NYHETER

När bomberna faller över Libyen trappas propagandakriget upp.

Gaddafi använder 10-åriga barn som mänskliga sköldar för framstå som populär.

Nato svarar med att skicka radiomeddelanden till hans soldater: Ge upp och åk hem!

Strax innan missilerna började regna över Tripoli i lördags samlades ett hundratal Gaddafi-anhängare vid hans palats Bab al-Aziziyah. De dansade och sjöng och lovade att skydda sin ledare.

– Min mamma och pappa sa till mig att de skulle angripa högkvarteret, därför är jag här för att skydda vår ledare, sa Mahmoud, 10.

Öka stridsmoralen

Att använda mänskliga sköldar har varit en av Gaddafis strategier för att visa omvärlden hur älskad och populär han är. För att få med sig opinionen och förbättra stridsmoralen hos den egna armén är det viktigt att vinna propagandakriget.

Gaddafi har haft 41 år på sig att bygga upp en stark propagandamaskin i Libyen. Han har total kontroll över alla medier där han framställs som en älskad landsfader och motståndarna som råttor.

– Men libyerna är uppenbarligen inte tillräckligt hjärntvättade, säger professor Kristin Riegert som forskat på hur propaganda används i krig.

Hon känner igen mönstret i Gaddafis propaganda från Saddam Hussein och Slobodan Milosevic.

– Det brukar gå till så att den ena sidan säger att det var den andre som började. Sedan väljer man att visa upp civila dödsoffer och skadade, ofta barn.

”Rädda dig själv”

De Nato-ledda styrkorna påstår å andra sidan att deras bombningar är mycket framgångsrika och att inga civila dödas, något som ofta inte stämmer.

Psykologisk krigsföring är en del i Natos strategi. Men hjälp av flygplanet Commando solo har amerikanarna möjlighet att sända radio, tv och skicka flygblad till civilbefolkningen och militären.

– Det brukar handla om att ledaren vältrar sig i lyx medan andra svälter, rädda dig själv och ge upp, gör så här så kommer vi att skydda dig, säger Kristin Riegert.

”Lämna era fartyg”

Radioamatörer la i går ut ett röstmeddelande som påstods komma från Commando Solo som befinner sig i området. Budskapet riktades till libyska flottan: ”Lämna era fartyg direkt och återvänd till era familjer och ert hem. Gaddafi-

regimen bryter mot FN:s resolution. Om ni lämnar nu och återvänder till hamnen kommer ni inte att skadas”.

FAKTA

Gaddafis propagandavapen
 

Styr över alla libyska massmedier. Där framställs rebellerna som råttor, lögnare, konspiratörer och al-Qaida-anhängare.

Säger att 48 civila dog och 150 skadades i bomb­attackerna, mest barn. Inte troligt, enligt bedömare.

Använder mäns­kliga sköldar runt sitt palats som han visar upp för utvalda utländska medier som bevis på sin popularitet.

Slår genom störningar ut internet och satellitsändningar från oberoende medier som al-Jazira och BBC. Påstår att tv-stationerna är lierade med Israels underrättelsetjänst.

Kontrollerar, arresterar och i vissa fall dödar utländska journalister som rapporterar från Libyen.

Natos propagandavapen

Skickar uppmaningar via radio till libyska soldater om att ge upp.

Uppger inte att några civila skadats eller omkommit.

Döper sina operationer till namn som påminner om heroiska krigsfilmer, till exempel Desert Storm och nu Odyssey Dawn.

Säger att bombningarna varit mycket framgångsrika fast de svår­ligen kan veta det så snart efteråt.

Framställer sig som befriare och lovar förbättringar för befolkningen.

”Propaganda har aldrig fungerat särskilt bra”

Stefan Ring, överstelöjtnant och militärstrategisk expert

Vad blir nästa steg nu?

– Det primära är att bryta stridsviljan hos Gaddafis trupper. Man letar förband som beter sig oaktsamt och rör sig där de är lätta mål. Förhoppningen är att trupperna ska demoraliseras av att slåss mot en övermäktig fiende.

Enligt uppgift skickar man även propaganda till Gaddafis styrkor för att uppmana dem att ge upp.

– Ja, fast propaganda har sällan fungerat särskilt bra. Jag kan bara komma på ett tillfälle i Kuwait 1991. Då utraderade man en bataljon fullständigt och förklarade med hjälp av flygblad att detsamma skulle hända två närliggande bataljoner.

Sker något samarbete mellan de allierade och rebellstyrkorna?

– Det kan man vara ganska säker på. Det vore tjänstefel att inte ha specialförband inne i Libyen för att spana och samverka med motståndsmännen.

Vilka är de special­styrkorna?

– Brittiska SAS-trupper till exempel. De släpps med fallskärm eller flygs in på låg höjd med helikopter mitt i natten. Men FN-mandatet gäller ju inte landtrupper så man kommer aldrig erkänna att man har folk på plats.

Hur långt från kusten befinner sig de allierade fartyg som avlossar missilerna?

– Troligen en bra bit ut. De skulle ju kunna ligga i Östersjön och avfyra raketer som träffar med bara någon meters fel­marginal om de vill.

”FN-mandatet ger inte rätt att avsätta Gaddafi”

Mike Winnerstig, säkerhetspolitisk analytiker på FOI

Hur stor är risken att Gaddafi slår tillbaka genom terrorattacker mot västländer?

– Ganska låg. Det förutsätter en organisation som jag tror att han får svårt att mobilisera. Han står ju just nu under ständig attack.

Många svenskar befinner sig och planerar resor till södra Medelhavet, exempelvis till Malta. Finns det risk för attacker där?

– Det ligger ju väldigt nära stridszonen och tycker man till exempel att det är otäckt med stridsflygplan som passerar ska man inte åka dit.

Hur viktigt är det att Arabförbundet stödjer insatsen?

– Det är givetvis viktigt. Samtidigt har man ett mandat från FN:s säkerhetsråd i ryggen nu och folkrättsligt är det så bra det kan bli.

Amerikanska myndigheter säger att detta inte handlar om att få bort Gaddafi utan om att skydda civila, är det så?

– FN-mandatet ger inte rätt att avsätta Gaddafi. Men flera tunga ledare, bland annat David Cameron, har öppet sagt att man vill få bort honom.

”Man kan vara villig att förhandla med honom”

Anna Jardfelt, direktör för utrikespolitiska institutet och mellanösternkännare

Är rebellerna frihets­kämpar med demokrati som mål?

– Det är oerhört svårt att svara på. Rebellerna är i dag enade i ett enda syfte: att få bort Gaddafi. Men hur enade de egentligen är efteråt och vad de egentligen vill uppnå är oklart.

Vad händer om Gaddafi störtas?

– Svårt att spekulera i.

Libyen är ett helt annat land än Egypten där man åtminstone hade någon typ av opposition.

I Libyen har det varit förenat med dödsstraff att organisera sig i opposition.

Arabförbundet vädjade till FN om att upprätta flygförbudet, men nu backar de och säger att detta inte var vad de önskade. Varför?

– Många av medlemsstaterna har tidigare varit koloniserade av staterna i den internationella styrkan. Det är en svår balansgång mellan att få slut på Gaddafi och att undvika att det ser ut som man låter koloniala länder ta över.

Kan västländerna acceptera ett scenario där Gaddafi sitter kvar?

– Bland annat EU har varit väldigt tydliga med att han inte kan det. Men vägen dit eller hur lång tid det kommer ta är väldigt oklart.

Finns det något utrymme för förhandlingar med Gaddafi?

– Det viktigaste nu är att få stopp på de övergrepp han begår mot civilbefolkningen. Och det kan ju finnas flera sätt att uppnå det. Jag tror att man kan vara villig att förhandla om han skulle öppna för det.