Dagens namn: Fredrik, Fritz
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Morden som inte räknas

Aftonbladet avslöjar: När männen tar sitt liv efter kvinnans tystas det ner.

Vart femte kvinnomord i Aftonbladets granskning kom aldrig till domstol.

De anhöriga fick inga skadestånd.

Inte ens poliser ser alltid brotten som "riktiga" mord.

Vår granskning av 153 dödade kvinnor avslöjar att:

  I 30 fall tog gärningsmannen även sitt liv.

  Ytterligare tre män tog sina liv i häktet, och en innan han greps.

De är mord som kallas ”utvidgade självmord” och sällan blir en rad i tidningen. Som tystas ner, och snabbt arkiveras. Lagen säger att förundersökningen ska läggas ner så fort man vet att ingen kan åtalas.

För den döda kvinnans anhöriga betyder det att de inte har samma möjligheter att få skadestånd, som kan vara 75 000 kronor enbart för sveda och värk. De får inget målsägandebiträde som hjälper dem.

Att ingen rättegång äger rum innebär också att många frågor lämnas obesvarade. En vanlig förundersökning om mord brukar ge en bild av omständigheterna, innehålla förhör med anhöriga, vårdpersonal, arbetskamrater och andra om motivet, om tidigare våld och så vidare. Allt som kan hjälpa anhöriga att förstå varför deras mamma, dotter eller syster dödats.

Anhöriga får inte veta

”En sån där familjetragedi”, sa ofta poliser när vi begärde att få se deras rapport om morden där ingen kan åtalas.

De talar om ”utökat självmord”. Men det ska vara mord – följt av självmord.

Spelar detta någon roll? Vi tror det. Uttrycket ”utökat självmord” antyder en inställning att de här fallen inte är ”riktiga” mord. Som man kanske inte ens behöver informera anhöriga om, eftersom gärningsmannen ändå är död.

Vi har fått signaler om det.

  En familj levde i tron att systern dog i en olycka. De fick inte veta polisens övertygelse, att hon dödats med stickvapen hemma. Mannen dog och förundersökningen lades ner.

  ”Jag tror att vi förskonade barnen från vetskapen”, sa en länskrimchef till Aftonbladet om ett fall där pappa mördat mamma.

Det visade sig dock att utredaren haft ett långt möte med barnen.

Dödar av barmhärtighet

Bilden är inte entydig. Vi vet att i vissa län är förundersökningen lika omfattande som vid ”vanliga” mord. För att utredare drivs av viljan att göra mer, ge anhöriga svar på frågor.

Då går poliserna egentligen utanför sitt eget arbetsområde, för polisiärt är fallen enkla: en avgränsad mordplats, spår som inte undanröjts, och inte sällan ett erkännande i brevform.

Särskilt känsligt anses det vara när en gammal man dödat sin hustru. Vi har granskat även dessa fall.

  Nio kvinnor dödades under 2000-talet av en make som var 80 år eller äldre.

  I fem av fallen fanns ett uttalat ”barmhärtighetsmotiv ” – enligt polisen. I ytterligare två fall hade mannen fått ett sjukdomsbesked. De trodde inte att kvinnorna skulle klara sig själva.

– Jag kallar det inte ens mord, utan dödande av barmhärtighet, säger polismästare Benny Ericsson i Gävleborg om två fall där en äldre man dödat sin hustru.

Hade livsviljan kvar

Så viftas morden bort som två åldringars privata angelägenhet. Varför? Kvinnorna har skjutits, slagits ihjäl i sina sängar. Vi vet inte att det var deras önskan. Tvärtom visar polisförhör med anhöriga att kvinnorna ofta hade livsviljan kvar, till skillnad från sin skröplige make.

Vi säger: sluta prata om ”familjetragedier”, ”utvidgade självmord” och ”barmhärtighetsmord”.

För de anhöriga är mord ett mord.

Behöver du hjälp?

Hit kan du ringa om du är…... kvinna och lever med våld:

    Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-505050, www.kvinnofridslinjen.se. Nationell stödtelefon för dig som upplevt hot och våld. Öppen dygnet runt årets alla dagar. Att ringa till Kvinnofridslinjen är gratis och det syns inte på telefonräkningen. Här svarar socionomer eller sjuksköterskor med erfarenhet av att möta människor i kris.    Kvinnofridslinjen för hörselskadade/ nedsatt talförmåga

Är du hörselskadad eller har nedsatt talförmåga kan du ringa Kvinnofridslinjen på 020-212223. Kvinnor som inte talar svenska eller engelska kan vända sig till flerspråkiga kvinnojourerna Terrafem, jourtelefon på 020-52 10 10 www.terrafem.org, och Somaya. Jourtelefon på 020- 81 82 83, www.somaya.nu

Socialtjänsten där du bor.

Vid akuta ärenden – kontakta alltid 112!

… barn:

    BRIS, Barnens hjälptelefon

Telefon: 0200-230 230. Öppet måndag-fredag 15-21 och lördag-söndag 15-18.

Här kan du prata om vad som helst. Alla vuxna som svarar har tystnadsplikt. Bris betalar samtalet och samtalet syns inte på din telefonräkning. Du kan också mejla anonymt på Bris-mejlen, www.bris.se .

Jourhavande kompis 020-222444. Öppet måndag-fredag 18-22. Röda Korsets ungdomsförbunds telefon för alla undert 25 år. Här svarar andra unga som kan ge tips och råd. Du kan också kontakta nätjouren på www.ungdomar.se och chatta på www.jourhavandekompis.se

Prata med en vuxen du kan lita på, till exempel i skolan.

Socialtjänsten där du bor.…vän eller anhörig till en kvinna som misshandlas:

    Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-505050, www.kvinnofridslinjen.se.

Här kan du få råd om hur du ska agera om du är orolig för din vän/anhörig.

… man och vill ha hjälp:

    Brottsofferjourernas nationella stödtelefon

Mansmottagningar finns i en rad kommuner och drivs oftast av olika ideella organisationer. På www.rikskriscentraforman.se under fliken våra medlemmar kan du se var din närmaste mansmottagning finns.

Mansjourer finns på en rad ställen i landet. Se förteckning över mansjourer som är anslutna till Sveriges mansjourers riksförbund på www.mansjouren.nu/mansjourer . Kan kontaktas per telefon och mejl.

Socialtjänsten där du bor.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60. Öppen alla dagar 13.00-22.00. Här finns stöd och hjälp för personer som mår psykiskt dåligt eller funderar på självmord. Även närstående kan ringa.

...en psykiskt sjuk man:

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60, www.nationellahjalplinjen.a.se. Telefonen är öppen alla dagar mellan 13.00 och 22.00. Här svarar specialister på psykisk sjukdom och krissituationer, även närstående till den som mår dåligt kan ringa.

Psykiatrin. Förteckning över vården finns på www.vardguiden.se. I mindre akuta ärenden på dagtid kan du kontakta din husläkare vid närmaste vårdcentral. Efter kontorstid finns det på många håll i landet mobila team och öppenvårdsmottagningar som tar emot akut.

Familjecentralen i din kommun. Många kommuner och landsting har öppnat familjecentraler som ska ge stöd till barnfamiljer och ungdomar. Familjecentralen finns oftast inom mödra- och barnavården.

Socialtjänsten där du bor.

...anhörig som har förlorat en närstående genom våld:

    Brottsofferjourernas nationella stödtelefon 0200-212019 www.boj.se . Om du vill ha hjälp på ett annat språk än svenska kan du ringa 08-642 00 44. Här får brottsoffer, anhöriga till brottsoffer och vittnen i rättegångar stöd, råd och hjälp. Den nationella jouren förmedlar kontakt med lokala brottsofferjourer.OBS! Vid akuta situationer bör du alltid ringa larmnumret 112.

Källor: Nationellt centrum för kvinnofrid, Karolinska institutet, Sveriges mansjourers riksförbund, Bris, Rädda barnen, Vårdguiden, Röda Korsets ungdomsförbund Brottsofferjouren.Så här har vi gjort vår unika undersökning

    Vi har samlat in samtliga polisanmälningar från rikets 21 länspolisdistrikt, som gäller dödligt våld mot kvinna.

Utifrån det materialet har vi identifierat brotten som skulle granskas och begärt fram domar och polisutredningar.

    Vi har talat med anhöriga till samtliga kvinnor som dödades under 2000- talet. De har bidragit med information och medgivit publicering av bilder. I ett tiotal fall har vi inte fått direkt kontakt med anhöriga på grund av sekretess, skyddade identiteter eller att nära familjemedlemmar har lämnat Sverige.

    Vår undersökning gäller kriminellt dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.

Med nära relation avser vi en kärleksrelation. Vanligen en make, sambo, pojkvän, eller före detta.

    Vi har valt att även inkludera fall som ännu inte prövats i högre instans, och tre fall för 2009, där det finns ett erkännande och en häktad gärningsman.

    Antalet offer har vi kunnat verifiera mot flera källor. Det medeltal vi fann – knappt 17 dödade kvinnor om året – överensstämmer med forskaren Mikael Ryings rapport från 2007.

En oerhört tragisk händelse. Jag kallar det inte ens mord utan dödande av barmhärtighet.

Polismästare Benny Ericsson om ett fall där en kvinna i 80-årsåldern dödats i Kårböle.

Det här handlar ofta om missriktad omtanke.

Tage Sohl, chef för våldsroteln, om en man som dödat sin fru efter att han fått besked om prostatacancer.

Juridiskt sett är det kanske mord, men de här utredningarna läggs oftast ner ganska omgående. Det här är mycket vanligare än många tror.

Lars Johansson, chef på länskriminalen i Skövde, om en äldre man som skjutit sin fru som var gammal och sjuk.

Fler artiklar

Visa fler
Om Aftonbladet