Dagens namn: Markus
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

De mördas – i sin säng

Jennys föräldrar får ingen ro: Vad menar de med domen?

Snart tre år har gått sedan Marita Andersson och Karl-Olof Johansson förlorade sin dotter Jenny. Men domen mot dotterns mördare lämnar dem ingen ro.   Snart tre år har gått sedan Marita Andersson och Karl-Olof Johansson förlorade sin dotter Jenny. Men domen mot dotterns mördare lämnar dem ingen ro. Foto: THOMAS JOHANSSON

Ingen hörde, eller såg.

Bara barnen var hemma.

Var tredje kvinna dödades i sängen – precis som Jenny Johansson.

Aftonbladets granskning av alla 153 kvinnor som dödats av sin man under 2000-talet avslöjar:

 Tre av fyra kvinnor dödades i sitt eget hem. Ytterligare 12 kvinnor var hemma hos honom.

 44 kvinnor dog i sitt sovrum. 19 befann sig i köket och tio i hallen.

 Bara 21 dödades utomhus eller på en offentlig plats.

Sökte skydd

Vi vet att kvinnorna som dog i sängen hade lagt sig även för att söka skydd. Få andrum i ett gräl: ”Nej nu går jag och lägger mig.”

Så här ser kvinnomorden ut. Hemma bakom stängda dörrar och utan vittnen.

”Rena spexet”

Straffen har varit stränga. Fram till den 30 mars 2007 var det vanligare med livstidsstraff än tidsbestämt straff. Så är det inte längre.

Det är vad domen mot Jenny Johanssons mördare har betytt.

– Rena spexet, säger pappa Karl-Olof Johansson om domstolsutslaget.

Snart har tre år gått sedan han förlorade sin dotter. Hennes tvillingar växer upp med mormor och morfar i ett vitt 30-talshus på Donsö i Göteborgs södra skärgård.

Marita Andersson säger att det är svårt att ”gå vidare”, som det heter. Hon sitter fast. Domen mot Jennys mördare lämnar henne ingen ro. Det hovrätten skrev om att mordet inte präglats av ”särskild hänsynslöshet”.

Vad ska det betyda?

– Är det någon som vet egentligen? undrar hon. Jag har frågat alla, ingen vet. Ska det vara intelligenta personer som skriver sådant?

Frågar aldrig

Vid 57 och 58 års ålder lever de som småbarnsföräldrar med hallen full av skor och leksaker. Tvillingarna ska fylla sju. De frågar inte mycket.

– För barn är smarta, säger Marita Andersson stilla, de vill inte göra mormor och morfar ledsna.

Före och efter fallet Jenny Johansson – så dömdes kvinnornas mördare

Melissa Nordell, 22
Södra Roslags tingsrätt, 29 april 2002
Mördad: 11 november 2001.
Gärning: Misshandlad och kvävd till döds av sin pojkvän, sannolikt med en kudde. Efteråt dumpade han kroppen i havet.
Mordplats: Hemma i en soffa.
  Motivering: ”I förevarande fall har NN på ett utstuderat sätt, förmodligen av hämndbegär, berövat en nära flickvän i ett avbrutet kärleksförhållande livet.”

  Dom: Livstids fängelse

Kumba, 23
Stockholms tingsrätt, 2 december 2002
Mördad: 8 augusti 2002.
Gärning: Ex-maken tvingade sig in hos Kumba och slog henne med minst 20 slag mot huvudet och kroppen med ett bordsben.
Mordplats: Hallen
  Motivering: Gärningen har förövats i närvaro av den lille sonen och våldet mot Kumba har varit synnerligen rått och omfattande.”

  Dom: Livstids fängelse

Ulrica Högman, 29
Göta hovrätt, 2 november 2004
Mördad: 27 april 2004.
Gärning: Minst 22 knivhugg mot bålen.
Mordplats: Sängen.
  Motivering: ”Det kan hållas för visst att Ulrica Högman, som befunnit sig i en utsatt och helt skyddslös situation, genom NN:s handlande på ett hänsynslöst sätt utsatts för mycket svår dödsångest och andra svåra lidanden.”

  Dom: Livstids fängelse

Jenny Johansson, 24
Högsta domstolen, 30 mars 2007
Mördad: 24 juli 2006
Gärning: Ett kraftigt knivhugg i ryggen, därefter strypt.
Mordplats: Sängen.
  Motivering: ”Enbart det att mordet i det nu aktuella fallet begåtts med kniv mot en skyddslös närstående i hennes hem motiverar inte att straffet skall bli fängelse på livstid.”

  Dom: 10 års fängelse (Domen som ändrade praxis).


Ros-Britt Olsson, 65
Göta hovrätt, 9 juli 2007
Mördad: 21 november 2006
Gärning: Först kvävd, men dödsorsaken var 22 stick med kniv.
Mordplats: Sängen.
  Motivering: ”Att NN genom sitt tillvägagångssätt skulle ha avsett att medvetet förlänga Ros-Britt Olssons lidande har inte framkommit. Inte heller kan hans handlande i övrigt anses präglat av sådan råhet och grymhet (...) att påföljden skall bestämmas till ett livstidsstraff.”

  Dom: 10 års fängelse.

Ulla-Britt Storskrubb, 76
Borås tingsrätt, 7 januari 2008
Mördad: 6 augusti 2007.
Gärning: Flera knivhugg mot buk och bröstkorg. Kroppen har sedan behandlats skymfligt.
Mordplats: Sängen.
  Motivering: ”Det har inte visats att Ulla-Britt Storskrubb varit utsatt för någon längre dödsångest, inte heller någon annan omständighet som utgör skäl för att bestämma straffet till livstids fängelse.”

  Dom: 11 års fängelse.

Tubay Mavi, 25
Svea hovrätt, 30 juli 2008
Mördad: 1 januari 2008.
Gärning: Maken ströp Tubay till döds. Efteråt grävde han ner kroppen i ett friluftsområde och anmälde henne som försvunnen.
Mordplats: Sovrummet.
Motivering: ”De handlingar som NN utfört efter att Tubay Mavis död framstår visserligen som kränkande och utstuderade, men kan inte, mot angiven bakgrund, föranleda någon annan bedömning vid bestämmandet av påföljd.”

  Dom: 10 års fängelse

Så här har vi gjort vår unika undersökning

    Vi har samlat in samtliga polisanmälningar från rikets 21 länspolisdistrikt, som gäller dödligt våld mot kvinna.

Utifrån det materialet har vi identifierat brotten som skulle granskas och begärt fram domar och polisutredningar.

    Vi har talat med anhöriga till samtliga kvinnor som dödades under 2000- talet. De har bidragit med information och medgivit publicering av bilder. I ett tiotal fall har vi inte fått direkt kontakt med anhöriga på grund av sekretess, skyddade identiteter eller att nära familjemedlemmar har lämnat Sverige.

    Vår undersökning gäller kriminellt dödligt våld mot kvinnor i nära relationer.

Med nära relation avser vi en kärleksrelation. Vanligen en make, sambo, pojkvän, eller före detta.

    Vi har valt att även inkludera fall som ännu inte prövats i högre instans, och tre fall för 2009, där det finns ett erkännande och en häktad gärningsman.

    Antalet offer har vi kunnat verifiera mot flera källor. Det medeltal vi fann – knappt 17 dödade kvinnor om året – överensstämmer med forskaren Mikael Ryings rapport från 2007.

Fler artiklar

Visa fler
Om Aftonbladet