Läs hela chatten med kriminolog Mikael Rying

NYHETER
FAKTA

Mikael Rying är kriminolog, forskare och specialiserad på dödligt våld.

Han har publicerat en studie på samtliga mord som begåtts i Sverige under åren 1990-1996, och analyserar löpande mord och dråp.

Svarar på frågor om motiv, vapen, påföljder och förekomsten av psykiskt sjukdom.