Rösta – för att du kan

Om inte du röstar låter du andra bestämma

NYHETER

Parlamentet är den enda av EU:s institutioner som du har direkt inflytande över.

Du bestämmer vem som ska sitta där.

Därför ska du rösta i EU-valet.

EU består av en lång rad institutioner. EU-kommissionen, Europeiska rådet,

Ministerrådet och de olika domstolarna.

Dessa har du inget inflytande över. Om du inte tillhörde den hälft av svenska folket som röstade på något av regeringspartierna. För då har du i alla fall indirekt påverkat vilka ministrar som far till Bryssel för att bestämma.

Fascisterna gillar soffliggare

Men så har vi EU-parlamentet, EU:s

enda folkvalda institution. Det är din chans att påverka EU, den union som betyder så mycket för Sverige att finansministern tvingades fråga EU-kommissionen om krisstödet till bilindustrin verkligen fick se ut som regeringen ville. För att ta ett exempel.

Klart att du ska ta den chansen.

De viktigaste skälen är följande:

1. Om du inte röstar så gör någon annan det. Och det kan vara någon du tycker riktigt illa om.

Exempelvis har avslöjandena om parlamentsledamöternas förmåner i Storbritannien lett till att röstviljan där sjunkit rejält. Det ser ut att bli en chans för de brittiska fascisterna som inte låter sig nedslås av tumultet kring Parliament square.

2. Om du tycker att en fråga är viktig.

Det finns många politiska nivåer. Den lokala, den regionala, den nationella – och den övernationella. Den senaste tycker vi är väldigt fin när det gäller FN eftersom Förenta nationerna sysslar med viktiga saker.

Men det gör EU också. Just nu gör den exempelvis skillnad när det gäller miljön. Och att utjämna skillnader mellan rika medlemsstater som Tyskland och fattiga som Slovenien. Och att främja handel. Det gillar många som köpt billigare bilar på kontinenten och tagit med sig hem.

Kryssa – det gör skillnad

Men i EU-valet räcker det inte med att välja parti. Du bör också kryssa en person du har förtroende för. I EU-parlamentet är utrymmet för den enskilde ledamoten betydligt större än i riksdagen. Här gör – den kompetente – individen skillnad.

1,8 procent av EU:s befolkning bor i Sverige. 2,4 procent av platserna i parlamentet går till svenska ledamöter (med den nya grundlagen blir det 2,6). Här kompenseras nämligen mindre länder medan de stora får maka lite på sig.

För en gång skull har alltså du större maktmuskler än tyskar, fransmän och britter. Utnyttja det.

ARTIKELN HANDLAR OM