PRESENTERAS AV

Studie: Vi blir piggare med åren

GODA NYHETER

Dålig sömn kan bidra till utmattning och trötthet. Men enligt forskare ska vi blir mer toleranta mot sömnlösa nätter med åren, skriver SVT Nyheter.

En ny studie av några forskare vid Karolinska institutet visar att vi verkar bli mer toleranta mot försämrad sömn när vi blir äldre.

– Tröttheten minskar med ökad ålder och känslan av att vara återhämtad ökar. Det kan vara en tröst att veta, säger Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare vid Karolinska institutet, och en av forskarna bakom studien till SVT.

Studien, som publicerats i vetenskapliga tidskrift Frontiers in Psychology, är baserad på cirka 8 000 individers egna upplevelser av utmattning, trötthet och sömn. Detta under en åttaårsperiod. Forskarna använde sig av ett svenskt hälsoregister där uppföljningar gjordes vartannat år.

”Äldre får den sömn de behöver”

Resultaten visade att vi blir piggare när vi blir äldre, trots att resultaten även visar att vi sover sämre. Det verkar som att betydelsen av hur mycket sömn vi får minskar ju äldre vi blir.

– Sömnmängdens betydelse minskar med ökad ålder. Vi tolkar det som att de flesta äldre ändå får den sömn de behöver medan yngre har problem med detta, säger Torbjörn Åkerstedt.

Christian Benedict, sömnforskare vid Uppsala universitet, tror dock inte att den ökade piggheten när vi blir äldre beror enbart på att vi klarar av sämre sömn.

– Hur djupt man sover går ganska tydligt ner när man blir äldre men samtidigt upplever man mindre trötthet. Det kan vara så att stressen, prestationsångesten och antalet utmaningar man ställs inför minskar när man blir äldre och att man därför känner sig piggare trots mindre sömn, säger Christian Benedict till SVT.

Världens lyckligaste land är korat 00:28
ARTIKELN HANDLAR OM