PRESENTERAS AV

Eleverna: Vi vill förstöra alla vapen & stoppa krig

GODA NYHETER

Vuxna har en världsbild – barn har en annan.

Vi besökte en fjärdeklass i Hudiksvall för att ta reda på: Vad skulle du göra om du fick bestämma för en dag?

Foto: Bo Bergendal
Alla krig skulle ta slut och vuxna skulle börja ta hand om jorden – om klass 4 i Björkbergsskolan fick bestämma.

Under hela våren har klass 4 i Björkbergsskolan i Hudiksvall jobbat med projektet ”Barn föds inte med fördomar”. Tillsammans med deras lärare Anette Mikaelsson har de varje vecka pratat om allas lika värde och diskuterat vad som behövs för att alla ska trivas i skolan.

Medan vuxna ofta har förutfattade meningar om saker har barnen en förmåga att se världen med andra ögon. Vi var nyfikna på barnens tankar om hur man kan göra världen till ett bättre ställe – här är svaren!

Elsa: – Då skulle allting vara jämställt. Tjejer skulle få lika mycket lön och man skullle inte behöva vara rädd bara för att man är tjej. Krig skulle inte finnas och alla länder skulle hjälpa varandra. Man skulle inte bli förnedrad för att man har ljus eller mörk hudfärg.

Alexander: – Jag skulle bestämma att det blev fred på jorden och att folk slutade vara dumma mot varandra.

Salina: – Jag skulle förstöra alla vapen.

Ellen: – Jag skulle berätta att alla var lika mycket värda, även om man till exempel kom från en annan religion. Jag skulle göra fred – om det gick. Jag hoppas att det kommer att bli fred snart.

Ida: – Jag skulle ge pengar till barn i andra länder så att man kan bygga nya skolor och de får rent vatten.

Elisa: – Jag tycker att föräldrarna ska försöka ta hand om världen mer. De ska ju inte ha den efter – det är ju vi som ska ha den. Men alla måste ändå göra något – även barnen.

Foto: Bo Bergendal
Glada Hudik-teatern med Pär Johansson.
FAKTA

Vill få barn och vuxna att tänka till

”Barn föds inte med fördomar” är ett projekt som drivs av Glada Hudik-teatern för att få mellanstadielever runt om i landet att tänka till.

– Vi vill få in budskapet att olikheter är bra, redan i ett tidigt stadium. Jag tror inte på att bara stå och säga en massa fina ord – därför har vi hittat en modell där barn får göra konkreta saker. Jag tror att barnen måste få en emotionell påverkan – och det får de i det här projektet, säger Pär Johansson som tog initiativet.