Dinosaurierna som härskade i Sverige

Flygödlor i luften, dinosaurier på marken och köttätande reptiler i vattnet. För ungefär 100 till 65 miljoner år sedan såg det Sverige som vi känner i dag helt annorlunda ut.

Sveriges förhistoriska arter

Gymnasieelev gjorde första fyndet

”Dinosaurierna har aldrig dött ut”