Då svensken var den smutsige främlingen

I en förfallen kåkstad i utkanten av staden bodde en grupp ”djuriska varelser”, som ”tjattrade med varandra på ett obegripligt språk”, och luktade så illa att man inte ville gå nära dem. De var svenskar, och stod så lågt i kurs att de sågs som rasmässigt underlägsna.

Herman Lindqvist: Det finns inga historiska fakta som talar emot att de som nu känner sig diskriminerade en dag är precis som alla andra i Sverige.