De sålde ”världens viktigaste plats”

Den ryske tsaren behövde pengar – och var rädd för en brittisk invasion. Därför valde han att sälja det kalla, vidsträckta och praktiskt taget oanvändbara Alaska till USA. Snart hittades dock både guld och olja i området, och Alaska blev en viktig militärbas – för försvaret mot Ryssland.

Historiska misstag: Ryssland säljer Alaska 1867

Det är dags för den högtidliga ceremonin när Ryssland ska överlämna Alaska till USA, en klar höstdag 1867.