Mao – diktatorn med de blodigaste händerna

Av 1900-talets tre stora diktatorer är Mao Zedong den som kommit undan lindrigast – trots att han har flest liv på sitt samvete. I Tyskland skyr man Hitler som pesten, i Ryssland har Stalin placerats långt in i garderoben, men Mao blickar fortfarande ut över sitt rike från Himmelska fridens port i Peking.

Den kinesiska ledaren var en mästare på att styra människors tankar

Mycket har hänt i Kina sedan Mao Zedongs död för snart 35 år sedan.