De unga svenskarna som flög för Hitler

Sven, 23 och Bengt, 25, bombade London och anföll Sovjet

Sven Schulte, 23, med rötterna i Örebro, flög i Dödskalle-eskadern Londonblitzen – Hitler tackade honom med järnkorset.

Följ Aftonbladet Plus på Facebook

”Jag gläder mig väldigt mycket över denna utmärkelse, eftersom jag vet att jag fått den för mina anfall mot London.