Läsarna: Alla måste betala!

NYHETER

Dyrare internetabonnemang där fri fildelning ingår.

En internetlicens, ungefär som tv-licensen.

Det är läsarnas förslag till hur man skulle kunna få bukt med fildelningsproblematiken.

I skuggan av Fra- och Ipreddebatterna har aftonbladet.se frågat läsarna hur man skulle kunna lösa fildelningsproblematiken.

Och läsarnas råd kretsar kring två huvudspår, som båda har det gemensamt att alla borde vara med och betala de upphovsmän som i dag förlorar pengar på den illegala fildelningen.

Förslagen är:

• Något dyrare, speciella internetabonnemang där fri fildelning ingår.

• En speciell avtalslicens för internetanvändning, ungefär som tv-licensen.

”Det är ju helt lagligt att ladda ner eller kopiera från tv eller radio, men inte från internet. Den enda förnuftiga lösningen är att finansiera detta precis som man finansierar tv och radio, genom avgift a la tv-licens (bredbandsavgift) och/eller reklamintäkter”, föreslår Per i ett läsarbrev.

Vill inte ta ansvar

Tanken på en internetlicens är inte ny. Men det finns ett antal problem. Ett är att det är svårt att identifiera avtalsparter. På ena sidan finns visserligen paraplyporganisationer som Ifpi och Stim som är intresserade av att hitta en affärsmässig lösning på problemen men på den andra sidan har internetleverentörerna varit svala.

– De har hittills inte varit intresserade av att kliva in i en roll som tar ansvar för innehållet. De har mer sett sig som en tillhandahållare av ett kommunikationsmedel, säger Katarina Renman Claesson, som forskat om fildelning vid Stockholms universitet.

Det andra förslaget, att skapa något dyrare, särskilda internetabonnemang där fri fildelning ingår, är inte heller en ny idé. Stim håller på med ett projekt som går ut på att den som lagligt vill kunna ladda ner musik för eget bruk ska kunna välja ett internetabonnemang som tillåter detta mot en högre månadsavgift.

Försök på gång

Det hela blir möjligt genom att internetoperatören sluter ett licensavtal med Stim och andra rättighetshavare, på samma sätt som radiokanaler, affärskedjor och idrottsanläggningar redan gör.

Målet är att genomföra ett försök med de nya abonnemangen.

– Vi har inte kommit igång med försöket ännu men vi avser att komma igång väldigt snart, förhoppningsvis senare i höst, med en eller flera internetleverantörer, säger Susanne Bodin, kommunikationschef på Stim.

Stims vision är att användarna på nätet ska kunna ladda ner musik, som i dag, men att musikskaparna samtidigt ska kunna få betalt.

– Stim vill att det ska finnas en tydlig lagstiftning och vi stödjer det lagförslag som tagits fram. Men vi tror också att det går hitta affärsmodeller som gör att man inte behöver kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

FAKTA

Så säger läsarna:

Kenneth: ”Jag tycker att eftersom dom som tjänar pengar på musiken och filmerna nu är ju bredbandsbolagen (istället för skivbolag/artister), därför skall man lägga ansvaret på dom. Dom gör det möjligt att ladda ner, låt skivbolag etc stämma dom istället så måste dom ju ta hand om problemet, t.ex. genom att stänga av internet för fildelare, och fixa konton med något förhöjd avgift där man lagligt kan ladda ner.”

Mattias: ”Jag tycker att det skulle finnas en tjänst (eller tjänster) som tillhandahåller film och musik i god kvalitet som konkurrerar ut söktjänster som pirate bay där konsumenten måste ödsla tid på att ladda ner film och musik som visar sig vara av mindre god kvalitet. Denna tjänst skulle kunna föra statistik på hur många gånger en viss film eller musikfil laddas ner. Om man sedan ser till att konsumenterna betalar för möjligheten att använda dessa mediatjänster, t.ex. som en andel av bredbandsoperatörens avgifter, så skulle det vara möjligt att räkna ut hur stor andel av dessa avgifter som ska gå till en viss upphovsman. När ett sådant system är igång så kanske det tom kan vara ok att börja jaga fildelare, men jag tror att många är beredda att betala en hyggligt stor avgift för att slippa leta media av god kvalitet och istället ladda ner från pålitliga källor.”

Per: ”Självklart skall upphovsrättsinnehavarna ha betalt, men internetgenerationen ser inte internet som en butik, de ser på internet som tv eller radio. Jag tror kanske att upphovsrättsinnehavare måste anpassa sitt synsätt lite. De anser fortfarande att internet är en butik och att fildelning är uteblivna intäkter. Jag tror snarare att internet är en stor radio med oändligt utbud där konsumenterna inte vill äga det mesta som konsumeras. På tv och radio betalar man ju inte per program/sång.Det är ju helt lagligt att ladda ner eller kopiera från tv eller radio, men inte från internet. Den enda förnuftiga lösningen är att finansiera detta precis som man finansierar tv och radio, genom avgift a la tv-licens (bredbandsavgift) och/eller reklamintäkter. Varför inte helt enkelt lägga en liten extra avgift på bredband (som i stims förslag) och hårddiskar och tillåta fildelning (jfr kassettlagen). Avgifterna delas sedan ut till upphovsrättsinnehavare enligt statistik från fildelningssiterna och upphovsrättsinnehavare kunde själva lägga ut sitt material på reklamfinansierade sidor/få reklamintäkter från filedelningssiter.”

ARTIKELN HANDLAR OM