Svensk räddningsexpert på väg till Japan

Ska stödja landet i räddningsarbete

1 av 2 | Foto: MSB
På väg Per-Anders Berthlin reste i dag från Sverige för att ansluta till ett FN-styrt räddningsteam.
NYHETER

Per-Anders Berthlin reste i dag från Sverige för att ansluta till ett FN-styrt räddningsteam.

– Jag deltar som expert inom området sök och räddning och i UNDAC-teamet är vi sex experter från olika länder i världen där jag genom MSB representerar Sverige, säger Per-Anders Berthlin.

I vanliga fall bor han i stillsamma i Sunnansjö i Dalarna.

Men de närmaste dygnen kommer Per-Anders Berthlin tillbringa i Japan, där han på uppdrag av FN ska stödja räddningsarbetet i Japan efter jordbävningskatastrofen.

”Känner mig hedrad”

Hans medverkan i insatsen koordineras från Sverige genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Jag gjorde mitt första utlandsuppdrag 1994 och har sedan dess medverkat vid flera internationella insatser. Jag känner mig hedrad att jag nu får bidra med mina kunskaper i räddningsarbetet i Japan, säger Per-Anders Berthlin.

Står beredda

Per-Anders Berthlin kan snart få sällskap.

Om det kommer ytterligare förfrågningar om svensk experthjälp till Japan har MSB rekryterat ett antal experter ur sin personal-pool för internationella insatser som med kort varsel kan resa till Japan.