Patienter saknar mat och medicin

NYHETER

De sjuka och gamla har drabbats hårt av katastrofen i Japan.

Sjukhuset Senen General Hospital blev av med både mat- och läkemedelsförrådet när tsunamin rullade in.

Hittills har fyra patienter dött till följd av bristen på livsnödvändig medicin.

Det finns inga uppgifter exakt hur många sjukhus i Japan som drabbats av jordskalvet och den efterföljande tsunamin, men nyhetsbyrån AP rapporterar att få kan ha varit skonade när katastrofen inträffade.

Förrådet försvann

På sjukhuset Senen General Hospital i staden Takajo fanns 200 patienter när jordskalvet skedde. Utrustningen rasade i golvet och delar av taket på ena flygeln rasade.

När tsunamin svepte in förstördes mat- och läkemedelsförrådet på bottenvåningen. Elnätet slogs ut och man har inte längre tillgång till rinnande vatten.

De första dygnen delade de anställda frysta nudlar med patienterna. Med hjälp av alkohol har man försökt rengöra leriga pillerburkar för att lösa bristen på medicin.

Insjuknar snabbt

Hittills har fyra patienter dött, samtliga över 90 år och svårt sjuka redan innan katastrofen inträffade. 80 patienter har flyttats till närbyggande vårdhem.

– Vi har bara hand om det mest nödvändiga, säger ansvarige Ryoichi Hashiguchi till AP.

Han berättar att han har varit i kontakt med myndigheterna, eftersom tillståndet för många patienter har förvärrats.

– Men jag tror inte att det här kommer att lösa sig inom kort.

Medicinbrist

Sam Taylor vid Läkare utan gränser säger till nyhetsbyrån att det finns problem på längre sikt eftersom många äldre och svaga ute i samhället inte kan leva utan livsnödvändiga mediciner.

– De har medicin för den närmaste framtiden, men under de kommande veckorna kan detta verkligen bli ett problem, säger han.