”Det går inte att jämföra med bomberna”

Läs chatten med Peter Hofvander utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten

NYHETER

Kommentar från sandra: Hur kommer strålningen påverka Japan, Sverige och resten av världen?

Peter Hofvander: Japan påverkas mest. I Sverige kommer vi inta att påverkas

Kommentar från Gerhard: Hur hög strålning har vi i Sverige idag efter Tjernobylkatastrofen för 25 år sedan?

Peter Hofvander: Det går att mäta men det är helt ofarligt

Kommentar från Z: Jag läste någonting om att det Japan hade släppt ut radioaktiv ånga för att lätta på trycket, det låter ju inte så jättestabilt, ånga är ju bara vatten, men om det är radioaktiva partiklar i, kan inte det föras med vinden som allt annat?.

Peter Hofvander: Ångan innehåller radioaktiva ämnen som sprids och späds ut

Kommentar från Chops: Om ett värstafall-scenatio skulle bli verklighet, hur illa kan det tänkas bli i jämförelse med atombomberna över hiroshima & nagasaki? (Strålskador dvs)

Peter Hofvander: Det går inte att jämföra med bomberna

Kommentar från Jenny: Vad händer om man utsätts för strålning ??

Peter Hofvander: Man får en lite ökning av cancerrisk som beror av mängde strålning du utsätts för

Kommentar från Andrey: hur stora strålnings doser kommer de att komma till sverige? även om de är svårt att säga, kommer vi i sverige få jod tabletter att tugga på i 2 veckor eller vad för åtgärder måste vi ta?

Peter Hofvander: I Sverige komer vi inte att påverkas alls av det som händer i Japan

Kommentar från Erik: Till Peter Hovander: Vilka slutsater drar Strålskyddsmyndigheten av det som nu sker i Japan? Dvs hur påverkar detta det Svenska kärnkraftsprogrammet? Forsmark hade ju en utomordentligt allvarlig incident förra året, och det trots att vi varken har stora jordbävningar eller tsunamis. Dåligt fungerande nödkylsystem kombinerat med ouppmärksamhet hos personalen i kontrollrummet kan tänkas vara Sveriges väg mot en storskalig katastrof.

Peter Hofvander: Vi har inte dragit några slutsatser om Sverige än det får göras i ett senare skede

Kommentar från Simon: Finns det någon information om någon är dödligt strålskadad? Att någora sjömän fick en månads stråldos på en timme låter som om det inte skulle vara mer än ett par millisievert och därmed inte farligt?

Peter Hofvander: Det fins ingen information om att någon har fått dödlig stråldos

Kommentar från E: Kan man verkligen lita på att de är ärliga i sina uttalanden om att strålningsrisken är relativt liten och att höljet i verket är intakt efter sista explosionen? Känns lite väl bra att allt kan explodera men att det "inte är någon fara" mer än för folk inom 20 km radie...

Peter Hofvander: Vi kan bara gå på den officiella informationen vi frå. Däremot om det sker stora utsläpp kommer det att kunna mätas i efterhand

Kommentar från Frank: Har reaktorerna i Sverige samma konstruktion som dom i Japan?

Peter Hofvander: Det är av samma grundtyp som svernska men av en annan tillverkare

Kommentar från Anna: Exakt vad är det som exploderar i Japans kärnkraftverk? Är det turbinerna som inte mäktar med trycket, eller?

Peter Hofvander: Det är sk knallgas, som inträffar när vätgas och syrgas omvandlas till vatten

Kommentar från Elsa: vad måste människorna som bor närmast reaktorområdet tänka på?Munskydd och vad mera ?Går det att dricka vattnet?

Peter Hofvander: De som bor närmast har redan evakuerats, i övrigt ska de följa myndigheternas rekommendationer

Kommentar från ing-marie: CNN sa att de var problem med en 4:e reaktor.hur många finns de o vad händer om alla blir utslagna?

Peter Hofvander: Det finns 10 reaktorer i det utsatta området och totalt 55 reaktorer i hela Japan

Kommentar från John: Hur ser Strålsäkerhetsmyndigheten på denna händelse i Japan?

Peter Hofvander: Vi ser den som en mycket allvarilg olycka och följer utvecklingen kontinuerligt

Kommentar från Tomas.: Det görs flera antaganden om konsekvenserna av utsläppen, men vilket är det absolut VÄRSTA scenariot och vilka effekter får det?

Peter Hofvander : Om man får en härdsmälta som inte kan kylas kommer stora mängder av radioaktiva ämnen att komma ut i omgivningen. Var de hamnar beror på vädersituationen

Carina Bergfeldt reporter: Det är hundratals som frågar exakt samma sak, så jag sammanfattar era frågor i en enda. Peter Hofvander, kan vi ta det en gång för alla: Finns det verkligen ingen som helst risk att radioaktiva ämnen från Japan kan komma till Sverige, och kan du kort förklara varför?

Peter Hofvander : I Sverige kommer vi att kunna mäta spår av aktivtet med våra känsliga instrument. Vi kommer inte att påverkas vilket beror på det långa avståndet

Kommentar från niclas sandell: Cirka hur mycket radioaktivt strålning beräknas ha läckt ut i områderna?

Peter Hofvander: Än så länge är uppgifterna att endast små mängder läckt ut

Kommentar från Mathias: Experter säger att det inte kan bli som Chernobyl pga av att den explosion skedde då reaktorn gick på full effekt, vad är skilladen i strålning vid full effekt och nödstopp?

Peter Hofvander: Det är mycker mer energi som kan frigöras i en reaktor som är igång jämfört med om den är avställd.

Kommentar från Sara: Peter, skulle du avråda svenskar att åka dit till japan -överhuvudtaget? Även om man mestadels skulle befinna sig i södra delarna av landet?

Peter Hofvander: Det är UD som ger sådana rekommendationer

Kommentar från Bosse: Hur kan man förlägga kärnkraftverk till ett område som är så utsatt för jordbävningar. kan inte IAEA sätta stopp för byggnation på sådana områen?

Peter Hofvander: Det är Japan som tar egna beslut, men det kommer naturligtvis att diskuteras efter denna händelse

Kommentar från Hasse: Varför startade inte dieslarna på Forsmark vid deras mycket allvarliga incident häromåret. Du måste veta detta.

Peter Hofvander: Är inte insatt i Forsmarks händelsen tyvärr

Kommentar från L: Bor i Tokyo och är väldigt orolig för att radioaktiva ämnen ska komma hitåt. I nuläget, hur ser den risken ut?

Peter Hofvander: Hittills har vädersituationen varit gynsam för Tokyo. Men lyssna på lokala myndigheter är mitt råd

Kommentar från Jag: Behöver man vara orolig över matvaror från Japan i framtiden?

Peter Hofvander : Nej

Kommentar från Erik: Har situationen stabilisera sig gällande reaktorerna eller förväntas ännu mer katastrof?

Peter Hofvander: Läget är oförändrat och allvarligt

Kommentar från Elin:

Varifrån kommer vätgasen som orsakat explosionerna? Hur har den kommit ut i den yttre delen av reaktorn? Betyder det att reaktorinneslutningen läcker?

Peter Hofvander: Vätgasen bildas i reaktortanken. Hur det kommit ut vet vi tyvärr inte

Carina Bergfeldt reporter: Ni är extremt många som har frågor till Peter Hofvander, vilket är väldigt roligt. Tyvärr skulle vi få sitta här i veckor om han skulle svara på alla, och vi har bara en halvtimme, så här kommer den sista frågan.

Kommentar från Tony: är ”Vad är egentligen en härdsmälta?”

Peter Hofvander: En härdsmälta är ett uttryck som används när reaktorbränslet har blivit så upphettat att det smälter samman.

Aftonbladet