Så påverkas människor och natur av strålningen

NYHETER

Kärnkraftsolyckan i Fukushima 1 är den näst värsta i världen – någonsin.

I natt varnade Japans premiärminister Naoto Kan: Radioaktivitet har spridits från reaktorerna – och folk uppmanades återigen att fly.

En hög stråldos till och med under en kort tid kan snabbt göra dig strålsjuk. Män riskerar bli infertila och gravida kvinnor kan förlora barnet redan vid strålningen 100 mSv/h.

– Det finns ingen säker nivå, säger Pål Andersson, utredare på Strålskyddsmyndigheten.

Offer får diarré och kräks

Radioaktiv strålning är en osynlig djävul. Låga doser ökar risken för cancer på lång sikt. Mycket höga doser, över 1800 mSv/h, ger kräkningar, feber och diarré.

Hur kan japanerna skydda sig förutom att fly eller stanna inomhus?

– Äter du icke-radioaktivt jod i tablettform innan du utsätts för strålning blir sköldskörteln mättad och det radioaktiva jodet går vidare ut genom kroppen den vanliga vägen när du kissar, säger Jan Johansson.

Hur går det för kvarlämnade husdjur, boskap och vilda djur om strålningen är hög?

– När det gäller människor skyddar man varje enskild individ, men när det gäller miljön skyddas populationer. I området som skadats kommer djur och växter vandra tillbaka på sikt om populationen i stort klarat sig, förklarar Pål Andersson.

Skogen dör i strålzonen

Hur ser man att ett träd fått för hög strålning?

– Är det väldigt hög strålning kan ett träd dö. Vissa känsliga barrträd i Tjenobyl dog. Det kan också vara mer subtila tecken, minskad tillväxt eller minskad fröproduktion, konstaterar Pål Andersson.

Extremt hög strålning

De japanska data som atomenergiorganet IAEA fått ta del av visar att den radioaktiva strålningen gått ner sedan midnatt lokal tid, upger TT. Då uppmättes en dos på 11,9 millisievert vid portarna till kärnkraftverket Fukushima 1. Sex timmar senare uppmättes en dos av 0,6 millisievert.

Det mycket höga värdet 400 millisievert uppmättes vid ett tillfälle på en isolerad mätpunkt, enligt IAEA.

– 400 milisivert per timmen är extremt hög, kommenterar Pål Andersson innan det är känt var mätpunkten finns. Mäts det upp i stora områden skulle man få stor påverkan på allting.

"Hundra procents dödlighet"

Efter Tjenobyl förde vindar det radioaktiva och långlivade ämnet cecium 137 till Sverige. Det regnade ner över svampmarker och togs upp i renlav. Rennäring drabbades hårt – alla varnades för äta renkött. Varje tugga gav en onödig stråldos.

Vad är det för radioaktiva ämnen som läcker ut från japanska kärnkraftsverk?

– Vi vet inte exakt. Det som myndigheterna har rapporterat om är cecium 137 och jod 131. Det kan vara ganska många radioaktiva ämnen, säger Jan Johansson.

När är strålningen från ett kärnkraftverk dödlig?

– Vid 6000 mSv/h är det nästan 100 procents dödlighet men det finns fall som har överlevt, säger Jan Johansson på Strålskyddsmyndigheten.

FAKTA

Höga stråldoser under kort tid kan döda direkt

* Höga doser strålning – även under kort tid – gör människor strålsjuka. De får skador som märks snabbt, inom dagar eller veckor.

* På längre sikt finns det risk för att strålning även i låga doser orsakar cancer.

* Nivåskalan nedan visar att en timmes strålning kan räcka för att drabbas av svåra akuta skador:

100-200 mSv/h – Tillfälligt nedsatt fertilitet på män.

500 mSv/h – Tecken på begynnande skador på blodbildande organ, benmärgen.

1000 mSv/h – Direkta skador på blodbildande organ, benmärgen. Ökad infektionskänslighet och blödningsrisk.

1200 mSv/h – Trötthet och illamående.

1800 mSv/h – Kränkningar.

2000 mSv/h – Mild övergående hudrodnad. Permanent steriltet hos män kan uppkomma. Risk för gråstarr.

3000 mSv/h – Diarré, feber och håravfall. Permanent steriletet hos kvinnor. 50 procents risk att dö.

6000 mSv/h – Hudrodnad. 100 procent dödsrisk.

* Källa: ICRP. OBS! Tröskelvärdena ovan gäller helkroppsbestrålning. Enskilda organ kan få högre dos utan att personen dör - till exempel används höga doser i ett begränsat område på kroppen inom sjukvårdens cancerbehandling.

Så här påverkas djur och natur av konstant höga strålning varje timme under några dagar:

4-40 mSv/h – Barrträd dörr, betydande skada på ägg och ryggradslösa. Ryggradsdjur får första symptom på strålskador.

40 mSv/h – Dödliga doser på ryggradsdjur. Ryggradslösa djur, larver och ägg skadas – och har högre dödlighet. Barrträd dör, skador på lövträd. Människor som stannar i området några dagar får sammanlagt dödliga doser strålningen vid denna nivå.