Saknade strålfilter

Experten: Hade haft stor påverkan på utsläppen

Foto: Foto: ALL OVER PRESS
Flera explosioner har drabbat kärnkraftverket i Fukushima i jordbävningen och tsunamins spår.
NYHETER

Många länder införde haverifilter efter olyckan i amerikanska Harrisburg 1979.

Men inte Japan.

– Haverifilter hade haft väldigt stor påverkan på utsläppen, säger Klas Idehaag, reaktorinspektör vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Efter härdsmältan i Harrisburg såg världens kärnkraftverk över sina säkerhetssystem. I flera länder – som Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike – valde man att sätta in haverifilter för att fånga upp radioaktiva ämnen om man i en nödsituation tvingas släppa ut ånga från reaktorbyggnaden.

Behållare med vatten

Systemet är enkelt. För att på ett säkert sätt kunna lätta på trycket i reaktorinneslutningen, leds ett rör ut till ett filter utanför reaktorbyggnaden.

Filtret består av en stor behållare med vatten som gasen bubblas igenom.

– Det är inte mer avancerat än så. Men det minimerar konsekvenserna av ett utsläpp effektivt. Man har en avskiljningsgrad på 99 procent, säger Klas Idehaag.

Kostar miljoner

Hur mycket hade haverifilter påverkat i Fukushima?

– Det förutsätter att sådana filter skulle stå emot en tsunami, det kan jag inte avgöra. Men hade man haft fungerande haverifilter hade det haft en väldigt stor påverkan.

Varför har Japan valt att inte sätta in haverifilter?

– Det får våra japanska vänner svara på.

Är det dyrt?

– Nej, några hundratals miljoner kronor. I den här branschen är det enorma investeringskostnader, men man producerar el för desto mer, så i sammanhanget är det inte en stor kostnad.

FAKTA

TRE REAKTORER ÄR ÄNNU I DRIFT

Av de sex reaktorerna i Fukushima Daiichi är reaktor 1, 2 och 3 i drift.

Fredag 06.46: jordbävningen orsakar snabbstopp och elavbrott. Tsunamin slår ut reservaggregaten som körs på diesel och kylsystemen slutar fungera. Det sätter i gång en avkokning av vatten i reaktorerna.

Reaktor 1

Lördag: Övre delarna av bränslestavarna friläggs. Vätgas ackumuleras i reaktorhallen. Trycket ökar och explosion sker. Havsvatten pumpas in i reaktortanken tillsammans med bor som absorberar neutroner för att avbryta kedjereaktionen i bränslet. 180 000 personer inom två mils radie evakueras.

Söndag: Havsvatten pumpas in i inneslutningen. Efter högt tryck i inneslutningen släpps radioaktiv ånga ut. En person rapporteras ha fått en dos på 160 mSv.

Reaktor 2

Lördag: Vattennivån låg i reaktortanken. Förhöjt tryck i inneslutningen.

Söndag: Ånga släpps ut.

Måndag: Inpumpning av havsvatten i reaktorn. Trycket ökar i inneslutningen och explosion sker vid 22.21. Skador rapporteras på kondensationsbassängen. Vätgasackumulation i reaktorbyggnaden. All personal, förutom runt 50 personer som jobbar med kylning, evakueras från anläggningen.

Tisdag: Vattennivån i reaktortanken ökar något.

Reaktor 3

Lördag: Inpumpning av vatten och bor till inneslutningen och reaktortanken. Vattennivån låg. Partiell härdsmälta rapporteras.

Söndag: Explosion sker ovanpå reaktorhallen. 11 skadade rapporteras. Trycket ökar i inneslutningen, som dock uppges vara intakt.

Tisdag: Tecken på härdsmälta och eventuellt läckage från reaktortank eller inneslutning.

Reaktor 4

Måndag: Reaktorn är avställd. En explosion sker av okänd anledning i reaktorhallen ovanpå inneslutningen. En brand utbryter.

Tisdag: Ny brand troligtvis då den första aldrig släcktes.

Lisa Röstlund