1000 kroppar får ligga kvar

– ligger inom evakueringszonen

NYHETER

Upp till 1000 kroppar kan inte hämtas och begravas efter jordbävningen i Japan.

Kropparna finns inom evakueringszonen, och risken för att radioaktiva partiklar ska spridas om de förs ut är stor.

Medan myndigheterna försöker lösa problemet ruttnar kropparna alltmer.

Efter jordbävningen i Japan den 11 mars införde japanska myndigheter en evakueringszon på 20 kilometer runt det hårdast drabbade kärnkraftverket, Fukushima.

Där befaras nu 1000 kroppar ligga kvar – utan att kunna hämtas på ett säkert sätt.

En poliskälla säger till Kyodo news att kropparna har utsatts för höga nivåer av strålning.

Risk att anhöriga utsätts för strålning

De japanska myndigheterna utreder nu hur de ska bära sig åt för att hämta kropparna, utan att riskera att polis, läkare och anhöriga till de omkomna utsätts för strålning.

Även om myndigheterna lyckas hämta kropparna finns det stora risker; om de kremeras kan radioaktiva partiklar spridas, och jordfästs de kan jorden runtomkring förorenas.

Myndigheterna överväger nu att gå in i evakueringszonen för att tvätta kropparna rena från radioaktiva partiklar på plats. Men en källa säger till Kyodo news att det kan skada kropparna ytterligare att börja tvätta dem efter att de börjat förruttna.

Offren kan identifieras med hjälp av nagelprover – men även de måste tvättas innan de kan användas säkert.

Höga värden uppmätta i kropp

I söndags tvingades polisen avbryta ett försök att hämta en kropp i staden Okuma, fem kilometer från kärnkraftverket, eftersom höga halter av radioaktivitet uppmättes på kroppen.

– Ett sätt är att köra in ett saneringsfodon i området, och sanera kropparna en efter en på plats, säger en expert till Kyodo news.

Radioaktivitet uppmätt i grundvattnet

En talesman för det Japanska elbolaget Tepco sa i dag att radioaktiviteten upptäcktes i grundvattnet runt reaktor 1 vid Fukushima.

En talesman för Tepco sa att strålningsnivån är "extremt högt".

Förhöjda cesiumvärden har också hittats i nötkött med ursprung i Fukushima-området, rapporterar Kyodo news.