Mejla

Jan Guillou

I GÅR 08.01

Erdogans krav borde ha grumlat högerns glädje

Sverige skulle dansa in på en räkmacka i Nato, försäkrade alla segerrusiga högerpartister och liberaler.

8 MAJ

Det som ser självklart ut i dag kan te sig helt annorlunda om två år

Sant är att frågan om svensk Natoanslutning kom i ett helt annat läge efter den 24 februari i år.

24 APRIL

Segerrusiga Natoanhängare jagar förrädare

Förrädarjakt har utbrutit bland landets nu segerrusiga Natoanhängare. Förrädare är de som ”direkt eller indirekt…

LÄS MER