Fem misstag som fällde Kinberg Batra

Lena Mellin: Det första misstaget begick Anna Kinberg Batra redan innan hon valts till partiledare.

Här är fem fel som fällde Kinberg Batra efter 32 månader som M-ledare