Mejla

Oisín Cantwell

Domstolen gjorde sitt jobb – fler flyktingar kan få återförenas

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

KOLUMNISTER

Fler flyktingar kommer att få återförenas.

Det är resultatet av att Migrationsöverdomstolen gjort någonting som andra myndigheter struntat i, nämligen en självständig prövning av lagen.

Migrationsöverdomstolen avkunnade i går en dom som rör föräldrar och ett syskon till en åttaårig pojke från Syrien som kom Sverige tillsammans med sin morbror i december 2015.

Tidigare instanser har nekat familjemedlemmarna uppehållstillstånd, men domarna i högsta instans plockade fram Europakonventionen och Barnkonventionen och gjorde sig omaket att pröva paragraferna.

Slutsatsen var tämligen självklar. Begränsningarna av familjeåterförening i den tillfälliga utlänningslagen som i stor politisk enighet klubbades 2016 strider mot artikel 8 i Europakonventionen om rätten till familjeliv.

Domstolen fokuserade på barnets bästa och påpekade att familjen inte gärna kan återförenas på annan plats än i Sverige.

 

Konsekvenserna av denna vägledande dom blir sannolikt stora. Denne pojke är långt ifrån det enda barnet som saknar sina föräldrar. Många ärenden om familjeåterförening kommer att påverkas.

Migrationsverkets chefsjurist Fredrik Beijer säger att domen kommer att "analyseras med förtur".

I en bättre värld hade myndighetens tjänstemän redan från början läst lagen ordentligt och agerat därefter, men det är onekligen ett fall framåt att de nu tycks ha förstått att Sverige har åtagit sig att följa vissa internationella konventioner.

 

Det finns en ventil i den tillfälliga lagens hårt åtskruvade paragrafer som gör att de överensstämmer med Europakonventionen. En ventil som Migrationsverket och Migrationsdomstolen i tidigare avgöranden har gäspat åt.

I det aktuella fallet har byråkraterna på myndigheten i stället för att göra en självständig prövning slappt hänvisat till att "regeringens uppfattning är att rätten till familjeanknytning i den tillfälliga lagen i de allra flesta fall förenliga med Sveriges konventionsåtaganden".

Så talar nickedockor.

Migrationsöverdomstolen gjorde sitt jobb. Det går att hävda att det är det minsta man kan begära. Det går även att känna att det är glädjande.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Mänskliga rättigheter

Barnkonventionen

Migrationsverket