När tv släcks blir det baby-boom

KOLUMNISTER

Har ni också tröttnat på era barn?

Detta tycks vara den mest brännande fråga som den kommersiella världen kan ställa till oss. Och det är inte bara den som undrar.

En hel industri har växt upp för att befria oss från barnen. När marknadsförarna ser ut över kundsegmenten på sina kartor har de hittat någonting som får det att vattna sig i munnen. Unga urbana människor med för litet tid.

För litet tid för ungarna, alltså. Inte för jobbet.

Företaget Baby Network lanserar nu över stora delar av EU sin tv-kanal Baby-tv. Kanalen sänder tjugofyra timmar om dygnet och riktar in sig på noll- till treåringar. Programmen handlar alltså inte om ettåringar, det är knattarna som ska titta på programmen.

Enligt uppgifter i pressen marknadsförs kanalen som en service åt föräldrarna.

Tv - världens bästa barnvakt.

På dagarna ska det vara ljud och färger och aktiviteter. På kvällarna lugn musik för att skapa "en säker atmosfär i hemmet".

Inte konstigt att kanalen först gjorde succé i Israel.

Men att vi inte har tid för barnen är inte riktigt samma sak som att vi inte vill ha tid.

Det är inte bara kommersiella tv-kanaler som vill hjälpa oss att vara mindre med våra barn. Politiker från höger till vänster, politiker som fullständigt har misslyckats med att göra något åt arbetslösheten, säger att vi som faktiskt har jobb måste arbeta mer, mycket mer, för att kunna behålla vår välfärd.

Vi måste jobba mer för att rädda välfärden. Men välfärd är för de flesta att kunna vara mer med familjen. Vi måste alltså vara borta mycket mer från familjen för att kunna vara mer med familjen.

Eller, Den Stora Kvinnofrågan. Från vänsterpartiet över till moderaterna är politikerna numera överens om att kvinnorna till intet pris får "förlora kontakten med" - nej inte barnen, utan - arbetsmarknaden. På Baby-tv lär de jubla.

Men, kanske finns det en gudomlig rättvisa. Naturen slår tillbaka.

För nio månader sedan drog orkanen fram över södra Sverige. Elnätet slogs ut och landet las i mörker. Tv-skärmarna släcktes - äntligen! - hårt och brutalt.

I dag ser vi resultatet. BB-avdelningarna på lasaretten i stormbygderna fylls av vaggande kvinnor och oroliga män.

Det är baby-boom i orkanens spår.

Carl Hamilton