Mejla

Lena Mellin

Ingen vacker Sverigebild

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4
Amerikanska Fox news.

Först kablar världens mediebolag ut nyheten om bränder och stenkastning i Husby.

Sedan att vi, av alla människor i hela världen, registrerar romer bara för att de är just romer.

Sverigebilden har det senaste halvåret inte varit särskilt vacker.

Barack Obama var eld och lågor över Sverige under sin blixtvisit för ett par veckor sedan. Stockholm var fantastiskt, vi var superbra på klimatteknik och jämställdhet och dessutom var vädret fint.

Hans entusiasm må delas av vissa men det är inte den allmänt förhärskande bilden av Sverige. I varje fall inte i den senaste rapporteringen härifrån.

Minns upploppen i Stockholmsförorten Husby i slutet av maj. Med början en sen söndagskväll vandaliserades centrum, bilar sattes i brand och polis och brandkår utsattes för stenkastning.

En förstasidesnyhet i Sverige. Men nästan ännu större utomlands. Det öppna, välordnade och socialt medvetna Sverige hade samma problem som många andra länder med segregerade stortstadsförorter. Vad är det som händer, undrade de hitsända reportrarna som såg bilden av ett av världens mest välordnade länder krackelera framför sina ögon.

■ ■ ■

Och nu är det dags igen. ”I ett land känt för mänskliga rättigheter, etnisk jämställdhet och strikt efterlevnad av lagen, uttryckte politiker bestörtning över listans existens” skriver bland annat amerikanska Fox News om listan med över drygt 4 000 romer som polisen i Skåne upprättat för att någon eller några för ett par år sedan misstänktes för grov misshandel eller försök till grov misshandel.

Förvåningen är lätt att förstå. Redan i andra paragrafen i regeringsformen, en av de fyra grundlagarna, slås fast att ”det allmänna”, det vill säga exempelvis polisen ska ”motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

Men i Skåne gjorde polisen i stället en lista på tusentals romer, en del av dem avlidna eller mycket små barn. Länskriminalens chef i Skåne, Petra Stenkula, hävdade visserligen i går att det inte fanns några noteringar om etnicitet i listan och alltså kunde den kanske vara okej. Hon sa inte det, men man förstod att det var ungefär det hon menade.

Men hallå. Mappen med listan är döpt till ”Kringresande”. Av de 13 romska organisationer som finns listade på Immigrantinstitutets hemsida, som forskar och dokumenterar bland annat rasism, har fem ordet resande, eller varianter på det, i namnet. Vissa saker går inte att snacka bort.

■ ■ ■

De första romerna som invandrade till Sverige kom på 1500-talet och deras historia är sedan dess en av förföljelse, trakasserier, tvångssterilisering och utestängande. Mellan 1914 och 1953, alltså även under nazitidens utrotning av romer, var romer förbjudna från att invandra i Sverige.

Men 1999 blev romerna en av Sveriges fem nationella minoriteter och romani ett av minoritetsspråken.

Italiens dåvarande premiärminister Silvio Berlusconi förslog för ett par år sedan att romska barn skulle registreras. Föräldrar till tiggande barn riskerade att bli av med vårdnaden. Berlusconi åkte på internationellt klasstryk för idén.

Den svenska polisen har, i liten skala och av annat motiv, genomfört hans plan. För det utsätts vi för internationell förvåning. Det är det minsta vi har gjort oss förtjänta av.

Reporter: Lena Mellin

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN