Människor som Jenny får Sverige att fungera

Foto: TOMISLAV STJEPIC
KOLUMNISTER

Nej, Sverige är ­sannerligen inte perfekt.

Det finns till exempel tjänstemän som gör fel, klantar sig och stundom rent av tänjer på lagen.

Men detta land fungerar, vad domedagsprofeter, ledarskribenter och annat löst folk än hävdar, väl, har myndigheter som kontrollerar varandra och som delar ut reprimander när det har blivit knasigt.

Det mest kända exemplet är nog Sture Bergvall. Det är gåtfullt att en människa kan dömas för åtta mord som den inte har begått, men rätts­väsendet tog fiaskot på allvar och rehabiliterade sig genom att ge honom upp­rättelse.

Bortom de medialt tacksamma skandalerna pågår dock en mindre glamorös verklighet där hårt arbetande människor kämpar för rättvisa utan att någonsin bli inbjudna till debattprogram eller tv:s morgonsoffor.

En av dem är Jenny, socialsekreterare i Botkyrka. Jag kom i kontakt med henne efter att ha fått ett tips om märkliga turer kring asylprocessen för en ensamkommande ­flyktingpojke från ­Afghanistan.

Det är en komplicerad och djupt tragisk historia, som innehåller komponenter som 20 allvarliga självmordsförsök och ett Migrationsverk som på svårbegripliga grunder gjorde honom äldre än vad han var och beslöt om utvisning.

Jag skrev om fallet för ett år sedan och ställde en ­fråga: När blev Sverige så här ruttet?

Egendomligheterna fortsatte. Migrationsdomstolen upphävde utvisningen med motiveringen att de saknades tillräckligt underlag för att fastställa gossens ålder, vilket inte hindrade myndigheten från att fortsätta hävda att han var vuxen.

På så sätt fick han en ­mindre förmånlig prövning i asylprocessen.

Jenny, en av få som har kämpat för pojkens rättig­heter, JO-anmälde Migrationsverket. Jag läser Justitie­ombudsmannen Cecilia Renfors utredning och drabbas av en känsla av overklighet av att se myndighetens ­generaldirektör Anders ­Danielsson hävda att det var i sin ordning att strunta i domstolens beslut.

För ett par dagar sedan kom JO:s beslut. Kritik riktas mot Migrationsverket för att ”ha tagit ställning till en asylsökandes ålder innan det slutgiltiga beslutet i ärendet fattades”.

Någon vecka tidigare beviljades för övrigt pojken permanent uppehållstillstånd.

Detta är ett Sverige jag tycker mycket om. Ett Sverige som anstränger sig för att rätta till det som blev fel.

ARTIKELN HANDLAR OM