Mejla

Lena Mellin

En gåta hur MP och S ska kunna regera

Åsa Romson (MP).
Åsa Romson (MP).

KOLUMNISTER

Det är mycket svårt att förstå hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna ska kunna regera ihop.

Bara att skriva ihop en regeringsförklaring blir besvärligt.

Att enas om en budget ter sig för en utomstående som omöjligt.

Det var ett segerrusigt parti som i går avslutade sin kombinerade inspirations- och valkongress i Göteborg. I valet förra söndagen fördubblades Miljöpartiets mandat i EU-parlamentet från två till fyra.

Viktigaste frågan på kongressen har varit partiets valmanifest i nästa val, det vill säga Miljöpartiets löften till sina väljare i riksdagsvalet.

En rad frågetecken

MP vill regera tillsammans med Socialdemokraterna och det sticker de inte under stol med i valmanifestet. Formuleringen ”i en ny regering vill vi” återkommer ett otal gånger i den åtta sidor långa texten.

En genomläsning av manifestet ger dock upphov till en rad frågetecken och det absolut största är om det överhuvud taget är möjligt för Miljöpartiet och Socialdemokraterna att regera ihop.

I vissa fall är partierna närmast på kollisionskurs med varandra. Det är svårt att se hur de ska kunna bli överens utan att bli anklagade för att svika både vallöften och visioner. Ett par exempel:

Omöjlig ekvation

Elen. Miljöpartiet vill att all el och all värmeproduktion ska komma från förnybara energikällor senast 2030. Inom de närmaste fyra åren ska flera kärnkraftverk stängas.

Socialdemokraterna vill fasa ut kärnkraften ”med hänsyn till sysselsättning och välfärd” och ersätta den med el från förnybara källor. Men den el som produceras ska ha ”konkurrensmässiga priser”. Dessutom vill partiet ha en blocköverskridande överenskommelse om energin.

I dag kommer 6,6 procent av energiproduktionen från förnybara källor. 38 procent kommer från kärnkraft.

Att på mindre än sexton år göra sig av med nästan 40 procent av energiproduktionen och ersätta den med förnybar el som dessutom levererar till konkurrensmässiga priser framstår som en omöjlig ekvation.

Hur tänker Stefan Löven bli överens med Åsa Romson? Oklart, för att uttrycka sig milt.

Löftet ett dubbelfel

35-timmarsveckan. Miljöpartiet vill att fler ska jobba 35 timmar i veckan, bland annat genom att byta löneförhöjningar mot kortare arbetstid.

För Stefan Löfven är löftet ett dubbelfel. Som fackföreningsman anser han att lön och arbetsvillkor ska fastställas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Politiker ska hålla sig så långt borta som möjligt.

Men dessutom ifrågasätter Löfven idén med arbetstidsförkortningar i stor skala. För många partier, bland andra Socialdemokraterna, är sambandet mellan arbete och välfärd glasklart.

Det är när man jobbar, eller jobbar lite mer, som skatteinkomsterna ökar och man kan bygga ut samhällsservicen. Jobbar man lite mindre minskar skatteinbetalningarna.

Löfven har vid åtskilliga tillfällen understrukit att antalet arbetade timmar måste öka. Han har inte en enda gång sagt att de ska minska.

Fred slöts kring kompromiss

Föräldraförsäkringen. MP vill tredela föräldraförsäkringen. En tredjedel till pappa, lika mycket till mamma och en tredjedel till någon som föräldrarna väljer, sig själva eller någon annan.

Det innebär en fördubbling av antalet pappamånader till fyra redan under nästa mandatperiod.

Under förra partikongressen (S) slogs partiledningen med Stefan Löfven i spetsen mot krav från kvinnoförbundet att under nästa mandatperiod tredela föräldraförsäkringen.

Fred slöts kring en urvattnad kompromiss som säger att ”steg mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod”.

Hur ser uppgörelsen med MP ut som båda kan acceptera utan att tappa ansiktet? Oklart, för att säga det uppenbara.

Valet är om 104 dagar. Än vet ingen vilka som vinner eller förlorar. Men skulle frågan gå till Stefan Löfven har han en besvärlig regeringsförhandling framför sig.

Av: 

Lena Mellin

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Lena Mellin