Lena Mellin

Bra att kasta ut ovaccinerade från vården

Det är ingen rättighet att få jobba med sjuka

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Vårdpersonal som vägar vaccinera sig mot covid-19 ska få sparken, enligt Liberalerna i Region Stockholm.

Det låter brutalt.

Men valfriheten har sina gränser. Ut med dem.

Sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i Region Stockholm vill ändra smittskyddslagen så att det blir möjligt att ge vårdpersonal som frivilligt avstår från att vaccinera sig mot covid-19 sparken.

– Om frågan måste ställas på sin spets, om det är arbetstagarens eller patientens rättigheter som kommer först – då ställer jag mig på patientens sida, säger hon till Sveriges Radio.

Ett kontroversiellt uttalande. Och brutalt. Hittills har det inte ingått i anställningsvillkoren att vårdpersonal vaccinerar sig mot coronaviruset.

Den samvetsömme kan alltså tycka att det är väl hårdhänt att i efterhand ändra villkoren för anställning i vården.

 

Men jag tycker inte det. Det är ett rimligt krav att vårdanställda som jobbar med patienter och medvetet avstår från att hindra en potentiellt dödlig sjukdom får flytta på sig. Särskilt som det finns en helt vedertagen form av sjukdomsprevention – vaccinering. Vaccinationer har bidragit till att mer eller mindre utrota eller kraftigt minska en lång rad svåra sjukdomar och förbättrat den globala folkhälsan.

Man kan givetvis invända, precis som jag skrev ovan, mot att det är fel att ändra anställningsvillkoren i efterhand. Men efter 1,5 år av olika tvingande åtgärder, exempelvis inskränkningar i grundlagsfästa rättigheter som att samla fler än åtta personer till demonstration eller andra aktiviteter, kan man kanske tycka att det här är en jämförelsevis mild åtgärd. Särskilt som det inte är en rättighet att få jobba med sjuka i vården.

Bilden är tagen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Bilden är tagen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vårdpersonal över hela landet har vittnat om hur de gått på knäna, fått sova på golvet i källaren mellan de långa extrapassen och annat som man inte kunde föreställa sig före pandemin. Hur samma personal, eller snarare enstaka individer i den, kan vilja bidra till smittspridningen är helt obegripligt.

I äldreomsorgen i Stockholm är smittspridningen nu den högsta sedan i februari. En orsak kan vara ovaccinerad personal. Andelen som vaccinerat sig alls mot covid-19 är lägre i Stockholms län jämfört med resten av landet, enligt Svenska Dagbladet som tagit del av siffror från Folkhälsomyndigheten.

Samtidigt visar nya siffror att en av fyra, 25 procent, av dem som jobbar i hemtjänsten i Sverige är helt ovaccinerade. Siffran är lika hög bland dem som jobbar inom LSS, rapporterar Mitt i-tidningarna.

Ovaccinerad personal är alltså en realitet. Inte ett hjärnspöke.

 

För knappt en månad sedan bestämde Region Dalarna att utreda om de ska kräva att dem som de anställer ska vara fullt vaccinerade. Utredningen ska vara klar i början av nästa år men gäller alltså nyanställda. Inte de som redan står på lönelistan.

Under måndagen beslutade Socialdemokraterna att de vill ha en liknande utredning för Stockholms stad och län.

Snaran dras alltså åt för vårdanställda som vänder ryggen åt vaccineringar, en i Sverige i högsta grad accepterad hälsoåtgärd. Bland annat vaccineras alla nyfödda enligt ett ambitiöst, nationellt vaccinationsprogram mot åtta svåra sjukdomar.

Summa summarum. Om man inte tror på vanliga skyddsåtgärder mot sjukdom och död ska man inte jobba med patienter i vården.

Det kan förefalla brutalt att ge ovaccinerad vårdpersonal som vägrar covidvaccinera sig sparken. Men det är det inte – det är konsekvent och rimligt. Ut med dem.

Så här ligger det till

Man kan inte tvinga någon att vaccinera sig. Det säger grundlagens fri- och rättigheter nej till.

Men det är ingen rättighet att jobba i vården.

Det Anna Starbrink, sjukvårdsregionråd (L), i första hand vill är att övertala vårdpersonal att vaccinera sig mot covid-19.

I andra hand ska de omplaceras till arbetsuppgifter där de inte har med patienter att göra. Först i sista hand ska de få sparken.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE