Lena Mellin

Sossarna tar över ytterligare tre sakfrågor

Vården allt viktigare för väljarna, enligt Aftonbladet/Demoskop

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

På en månad har Socialdemokraterna gått från att ha den bästa politiken på ett enda område. Till att nu äga fyra.

Det är ytterligare ett tecken på det skifte i svensk politik som triggats igång av valet av Magdalena Andersson enligt Aftonbladet/Demoskop.

Aftonbladet/Demoskop undersöker regelbundet vilka politiska frågor som väljarna tycker är viktigast just nu.

Den största förändringen jämfört med den förra mätningen för en månad sedan är att vården klättrat upp från fjärde till tredje plats på väljarnas priolista.

Samtidigt undersöker Demoskop vilket parti som väljarna anser har den bästa politiken på de tolv utvalda politikområdena. Där har det skett flera stora förändringar sedan den förra mätningen.

Moderaterna har tappat en fråga under den senaste månaden. I stället för att ha den bästa politiken på sex områden är de nu bäst, enligt väljarna, på fem.

Den fråga de tappat är en av dem som väljarna anser är viktigast, lag och ordning. Den har SD tagit över.

Ulf Kristersson
Ulf Kristersson

Socialdemokraterna däremot kapar åt sig fler sakfrågor i väljarnas ögon. För en månad sedan tycker väljarna att de bara var bäst på skola och barnomsorg.

Nu ”äger” de, som statsvetarna säger, fyra sakfrågor. En av dem är vården, en av de frågor som väljarna rankar högst.

Under den senaste månaden har S tagit över vården och äldreomsorgen från Kristdemokrarterna. Och jämställdhet från Vänsterpartiet.

Magdalena Andersson
Magdalena Andersson

Sverigedemokraterna äger de återstående tre sakfrågorna av det dussintal som ingår i undersökningen. Samtliga ligger på väljarnas fem-i-topp enligt Aftonbladet/Demoskop.

Det måste betraktas som en stark utgångspunkt i kampen om väljarna. Men trots det ökar inte Sverigedemokraternas stöd i väljarbarometrarna.

Jimmie Åkesson
Jimmie Åkesson

Övriga fem partier i riksdagen, V, MP, C, L och KD, anses för närvarande inte ha de bästa lösningarna för något av de undersökta sakfrågorna. Det är dåligt för dem. Väljarna berömmer sig om att vara sakpolitiskt inriktade och väljer parti utifrån det. Det är inte riktigt sant, regeringsduglighet och taktik ingår också i väljarnas beslutsunderlag men sakfrågorna är viktiga.

Att väljarna flockas kring de tre största partierna i inledningen av valåret behöver inte vara konstigt. Men det kommer antagligen inte att bestå till valdagen 11 september.

Mätningen är ytterligare ett tecken på att ett skifte är på gång i svensk politik och det sammanfaller med att Magdalena Andersson valdes till S-ledare och statsminister.

Hon är en betydligt svårare motståndare för det blåa blocket än Stefan Löfven var. Rak, tydlig och med en framtoning som handlingskraftig.

Det blå blocket tappar helt enkelt mark till förmån för Socialdemokraterna och därmed till, det lite spretiga, rödgröna alternativet.

Förändringen syntes först i väljarbarometrarna där stödet för S ökat till nivåer det inte legat på sedan början av pandemin. Över det förra, usla valresultatet.

Men det märktes också i den mätning av förtroendet för partiledarna som Aftonbladet/Demoskop publicerade nyligen. Mer än hälften av väjarna hade stort eller mycket stort förtroende för Magdalena Andersson, en nivå som Löfven aldrig varit uppe på. Ulf Kristersson, som under en längre period toppat partiledarnas förtroendeliga, var nerpetad till en delad andraplats.

Det blå alternativet är dock åtskilligt mer sammansvetsat än det rödgröna. De är åtminstone ense om vilken statsminister de vill ha, Ulf Kristersson, utan att ägna sig åt dramatisk och offentlig utpressning som varit fallet under det gångna året på den rödgröna sidan.

På den rödgröna kanten är samordningen inte påfallande. Den röda tråden, om man får använda ett sådant begrepp i sammanhanget, är motviljan mot SD och beslutsamheten att ge dem ett så litet inflytande som möjligt. Det är en bräcklig tråd.

Det kan bli ett hinder för Magdalena Andersson att förbli statsminister efter valet i höst. Väljarna vill gärna veta vad de får när de röstar.

Aftonbladet/Demoskop

Politikens viktigaste frågor

1. Lag och ordning. 31 procent - 2 %

2. Miljö och klimat. 16 procent. + 1 %

3. Vården 14 procent. + 4 %

4. Invandring 13 procent - 2 %

5. Integration. 8 procent. - 1 %

Andel väljare som anser att frågan är en av politikens viktigaste just nu. Upp till tre svarsalternativ var möjliga. Jämförelsen avser den föregående mätningen som gjordes för en månad sedan.

De har bästa politiken

Moderaterna

Sveriges ekonomi

Jobben

Miljö och klimat

Försvaret

Företagande

Väljarna anser att Moderaterna har den bästa politiken på fem av tolv undersökta områden. Fetstil betyder att det är en av väljarnas viktigaste sakfrågor ljust nu.

Socialdemokraterna

Vården

Skola och barnomsorg

Äldreomsorg

Jämställdhet

Väljarna anser att Socialdemokraterna har den bästa politiken på fyra av tolv undersökta områden. Fetstil betyder att det är en av väljarnas viktigaste sakfrågor just nu.

Sverigedemokraterna

Invandring

Integration

Lag och ordning

Sverigedemokraterna har den bästa politiken på tre av tolv undersöktas områden. Fetstil betyder att det är en av väljarnas viktigaste sakfrågor just nu.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 173 intervjuer under perioden 30 november-7 december 2021 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Gå med i Iniziopanelen hos Demoskop – och gör dig hörd!

Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE