Kaoset på Arlanda påminde mig om Kabul

Det nationella traumat som uppstår i köerna på Arlanda bottnar i vår självbild som jordens förträffligaste och ordningsammaste folk.

PETER KADHAMMAR Men det finns en stor skillnad mellan Sverige och Afghanistan

Ämnen i artikeln