Lena Mellin

S-förslaget kan vara en ren bluff

Vinstförbudet saknar stöd i riksdagen och är löst i kanerna

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Socialdemokraterna vill förbjuda vinster i skolföretag som drivs av skattepengar.

Det låter bra.

Men företag som bygger vägar, tar hand om gamla i hemmet eller driver vårdcentraler ska få fortsätta med det.

Logik? Nja.

Socialdemokraternas partistyrelse vill att partiet lägger om politiken och förbjuder vinster i företag som drivs med skolpeng, det vill säga skattemedel.

Det är en hållning som många respekterar. Det är lätt att sympatisera med idén att stora skolkoncerner som är noterade på börsen inte ska få gå med vinst som de sedan delvis använder för att ge sina ägare mer pengar i plånboken i form av aktieutdelningar.

Men frågan är inte riktigt så enkel som den först kan verka.

För det första drivs inte alla friskolor av jättelika skolkoncerner. För det andra gäller vinstförbudet inte alla företag som gör vinster med hjälp av skattepengar.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) sade att förslaget om vinstförbud i skolan motiveras av att tanken med skolan är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Man ska inte snegla åt att göra undervisningen så billig som möjligt. Detta för att skolpengen utöver undervisningen också ska räcka till att gå med vinst.

Som sagt, en sympatisk tanke. Men varför ska inte samma idé slå igenom även i andra sektorer som livnär sig på skattepengar.

Det finns inte en större väg, en bro, ett större avlopp eller reningsverk som inte uppförs av ett privat bygg- och anläggningsföretag. Eller för den delen inte heller en enda skolbyggnad.

Den vanligaste invändningen mot det argumentet är att det är skillnad på motorvägar och barn. Det måste man ju hålla med om.

Men många hemtjänstföretag är privata. Detsamma gäller ett otal vårdcentraler. Eller förskolor.

Men där ska det fortfarande vara fritt fram att gå med vinst. Socialdemokraterna sammanfattar sitt förslag så här:

”Förbjud vinstuttag ur skolan, och värna seriösa friskolor. Det är inte seriöst att bedriva skola för att tjäna pengar. Skolan ska ha fokus på bildning, kunskap och elevers välbefinnande.”

Utbildningsminister Anna Ekström på en pressträff om förslaget om att stoppa vinster i skolan.
Utbildningsminister Anna Ekström på en pressträff om förslaget om att stoppa vinster i skolan.

På Stefan Löfvens första partikongress som ordförande slogs han mot dem som ville ha ett totalförbud mot vinster i välfärdssektorn. Efter många turer fick han som han ville. Nu har han uppenbarligen ändrat sig, i alla fall då det gäller skolan.

Men förslaget till beslutet om totalförbud mot vinster i skolsektorn har, som det ser ut just nu inte stöd i riksdagen. Det har alltså inte, som det nu ser ut, förutsättningar att förverkligas.

Men hur Socialdemokraterna vill utforma beslutet är inte klart. Ska aktiebolag förbjudas att driva skolor? Aktiebolagslagen har bestämmelser om hur verksamheten ska bedrivas och förbud mot att ta ut vinst ingår inte i den arsenalen.

Kanske vore det enklare att säga att aktiebolag inte får driva skolor? Eller att bolag noterade på börsen inte får göra det.

Det finns andra driftsformer som stiftelser, ideella föreningar eller andra bolagsformer. Diskussionen är långtifrån avslutad. Men sammanfattningsvis ser det ut så här.

Förslaget från partistyrelsen (S) har sannolikt folkligt stöd. Men omfattas inte av en majoritet i riksdagen - dock beroende på hur förslaget utformas.

Det är också ologiskt eftersom Skanska kan få göra vinster på skattepengar om de bygger broar. Liksom Familjeläkarna i Saltsjöbaden om deras läkare vårdar äldre sjuka.

Det innebär också ett brott mot partiets tidigare inställning. Kanske beroende på Vänsterpartiets framgångsrika agitation mot vinster i välfärden. Ett val handlar inte bara om slagsmål om mittenrösterna utan också om dem på vänsterkanten.

Förslaget om vinstförbud i skolorna kan alltså vara ren bluff. I alla händelser är det löst i kanterna.


Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE